Dodatno zavarovanje

Družba e-Zavarovanja vam na enem mestu ponuja dodatna ter dopolnilna zdravstvena zavarovanja, zavarovanja za avto in dom. Na naši spletni strani najdete veliko nasvetov za lažjo odločitev, pogoje poslovanja, odgovore na najpogostejša vprašanja v povezavi z dodatnim in dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem ter izračun zavarovanja za avto.

Kaj sta dodatno zavarovanje in dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Izraza v praksi pogosto zamenjujemo, čeprav gre za dve različni stvari. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je osnova za ostala zavarovanja. Z njim se krije razlika oziroma del te razlike (pri zdravilih z najvišjo priznano vrednostjo in pri nakupu medicinsko-tehničnih pripomočkov) med vrednostjo zdravstvenih storitev in deležem, ki ga krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Dopolnilno pa ne krije doplačil za zdravstvene storitve, zdravila ter medicinsko-tehnične pripomočke nad standardom, ki velja v obveznem zdravstvenem zavarovanju.


Dodatno zavarovanje pomeni širši in nadgrajen obseg tistih storitev, ki ji pridobimo z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem  več ugodnosti in več gotovosti. Med storitve, ki jih krije dopolnilno zavarovanje spadajo:

 • neplačevanje belih receptov,
 • boljša oskrba v bolnišnici,
 • bivanje v eno ali dvoposteljni sobi,
 • boljši medicinski pripomočki,
 • povrnjeni vsi stroški zdravljenja,
 • povrnjen celoten izpadli dohodek v času bolniške.

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica vam nudi ugodne pogoje tako za dodatno zavarovanje, dopolnilno zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za avto ter za dom. Vzajemna ponuja različne pakete, prilagojene potrebam posameznikov:

 • Vzajemna ZDRAVJE: je dopolnilno zdravstveno zavarovanje za stroške doplačil zdravstvenih storitev, ki v celoti ne spadajo pod obvezno zdravstveno zavarovanje,
 • Vzajemna NEZGODE+: je dodatek k dopolnilnemu zavarovanju za primere smrti in težje invalidnosti,
 • Vzajemna NADOMESTILA+: krije denarna izplačila kot nadomestilo za čas bivanja v bolnišnici,
 • Vzajemna DIAGNOZA: vključuje specifične zdravstvene storitve v okviru mreže zdravnikov Vzajemna NET,
 • Vzajemna TEŽJE BOLEZNI: za izplačilo zavarovalnine ob okrevanju po hujši bolezni,
 • Vzajemna NEZGODE: zavarovanje v primeru nezgodne smrti in trajne invalidnosti,
 • Vzajemna NADOMESTILA: zavarovanje za izplačilo denarnega nadomestila za čas bivanja v bolnišnici ali zdravilišču,
 • Vzajemna NADSTANDARD: krije večji obseg zdravstvenih storitev in zagotavlja višjo kakovost,
 • Vzajemna TUJINA: je zdravstveno zavarovanje za potovanja po tujini.

Izračun zavarovanja za avto

Če želite, da je tudi vaš jekleni konjiček varen, priporočamo zavarovanje za avto. E-zavarovanja d.o.o. za vas preverja najnižje zavarovalnine, da vam lahko ponudi najugodnejšo rešitev. Na naši spletni strani lahko izpolnite izračun zavarovanja za avto in plačujte nižje stroške zavarovalnine za avtomobil!

E-zavarovanja d.o.o.