Pošlji povpraševanje

Recruitment Slovenia - iskanje, selekcija in rekrutiranje kadrov

Recruitment Slovenia je izraz, ki pomeni rekrutiranje oziroma iskanje in selekcijo kadrov v Sloveniji in je bolj poznan tujcem. Pri nas mu preprosto rečemo rekruting, tudi headhunting ali rekrutiranje kadrov in je strateški proces izbire najboljšega kadra za določeno podjetje. Pred uspešno izbiro rekruta je lahko iskanje kadrov dolg in naporen postopek, saj zahteva dobršno mero poznavanja človeškega karakterja, branja med vrsticami, potrebno je nemalo izkušenj in nenazadnje strokovnega znanja.

V podjetju kadrovska agencija Dekra se ukvarjamo s kadrovskim svetovanjem ter rekrutiranjem kadrov in vsakdo, ki bo v brskalnik vpisal recruitment Slovenia nas najde zagotovo. Za vsako stranko iskanje kadrov prilagodimo, saj imamo individualen pristop, ki ga še posebej zahteva rekrutiranje visoko izobraženih kadrov. Z leti smo pridobili ogromno izkušenj, dobre delavce kar nekako začutimo, zato vam zagotavljamo, da bo izbrani kandidat med najboljšimi na svojem področju ter bo pomenil dragoceno pridobitev za podjetje.

Recruitment Slovenia - rekrutiranje

Recruitment Slovenia - selekcija kadrov v Sloveniji in kakovostno kadrovsko svetovanje

Selekcija kadrov je najzahtevnejši del procesa recruitmenta novega kadra. Ker se iskalci zaposlitve med seboj zelo razlikujejo prav po osebnostnih lastnostih, je s pomočjo psiholoških pristopov potrebno izbrati takšne, ki bodo dobro delovali v skupini ter bodo pozitivno vplivali na delovno klimo in medsebojne odnose.

Pri rekrutiranju nas seveda najprej zanima strokovno znanje, ki je predpogoj, da kandidat pride v ožji izbor. Poleg tega so vedno zaželene lastnosti natančnost, poštenost, fleksibilnost, samoiniciativnost, možnost hitrega reagiranja v novih neznanih situacijah in mnoge druge, ki jih pri iskanju kadrov postavljamo v ospredje.
Proces selekcije kadrov vodimo na podlagi sledečih postavk: 

  • osebnih razgovorov,
  • preverjanja referenc,
  • izbora ožjega kroga najprimernejših kandidatov.

Na podlagi želja posameznikov, je mogoča tudi izvedba psihometričnih in ocenjevalnih testov kandidatov, pri tem pa naj še enkrat poudarimo, da program prilagodimo naročnikom, za katerega iskanje kadrov izvajamo.

Iskanje in selekcija kadrov

Recruitment Slovenia - recruitment in kadrovsko svetovanje s pomočjo profesionalcev

Slovenija ponuja veliko vrhunskega kadra. Upamo si trditi, da rekrutiranje najboljših, brez pomoči strokovnjakov na kadrovskem področju, ni mogoče. Headhunting vam zagotavlja najboljše rezultate pri izbiri kadra, saj poteka po korakih in poglobljeno. Profesionalci, ki se ukvarjamo z rekrutiranjem kadrov vemo, čemu posvetiti največ pozornosti, na kaj je treba paziti in kako recruitment v Sloveniji, pokaže najboljše rezultate.

Posamezne faze rekrutiranja se med seboj razlikujejo. Po skrbnem iskanju kadrov nastopi najtežja in temeljita selekcija kadrov, ki je še posebej zahtevna pri zaposlovanju na vodilne položaje. Samo rekrutiranje zanje, pa zahteva dodatne pogajalske veščine. Strokovnjaki, ki že imajo zaposlitev, težje in zaradi različnih razlogov menjajo delovna mesta, pogosto jih omejuje klavzula v pogodbi, zaradi katere se ne morejo zaposliti v podjetju, z enako ali podobno naravo dela. 

Zato si ne belite glave z napornim rekrutiranjem kadrov, ampak to prepustite ekipi, ki bo poskrbela, da bo v vašem podjetju zavel svež veter, v obliki novih in sposobnih zaposlenih.

Kadrovsko svetovanje - recruitment Slovenia

Recruitment Slovenia - strokovno kadrovsko svetovanje

Kadrovsko svetovanje poleg iskanja kadrov, selekcije kadrov in rekrutiranja kadrov zajema celovit pristop k reševanju vaših kadrovskih izzivov: 

Kadrovsko svetovanje vključuje:

  • prepoznavanje prostih delovnih mest
  • pripravo opisov delovnih mest in pogojev, ki jih delovno mesto zahteva
  • marketing
  • upravljanje z odzivom iskalcev dela
  • izbiro primernih kandidatov z ustreznimi pogoji
  • pripravo izbirnega postopka
  • izpeljavo izbirnega postopka

Kadrovsko svetovanje vas vodi skozi proces, ki mu zagotovo sledi izbira najboljšega kandidata za prosto delovno mesto.

Rekrutiranje kadrov

Recruitment Slovenia - upravljanje s človeškimi viri

Za tuja podjetja je rekrutiranje kvalitetnega kadra v Sloveniji lahko nočna mora. Slovenski delavec je zaradi zgodovinskih in ekonomskih razlogov tesno povezan s podjetjem kjer dela in nerad menja zaposlitve, posebej če to vključuje selitev v drug kraj, ali celo v tujo državo.

Za tuja podjetja recruitment kadrov tako postane praktično nemogoča naloga. Naše podjetje brez težav prevzame nalogo rekrutiranja, tudi za podjetja iz tujine. Kvalitetno kadrovsko svetovanje z naborom celovitih rešitev bo tudi zanje pozitivna izkušnja.