Pošlji povpraševanje

S pomočjo kadrovske agencije do zaposlitvenega razgovora

Kadrovska agencija je agencija, ki se ukvarja z analizo, iskanjem, organizacijo, kadrovskim svetovanjem in izvajanjem kadrovskih sprememb. Na naše izkušnje, razgledanost in neodvisno mnenje se zanaša vse več podjetij. To je odlična priložnost za vse iskalce zaposlitve, saj smo kadrovske agencije zaupanja vredni zunanji svetovalci mnogih podjetji, ki iščejo strokovno usposobljen kader. Največja prednost zaposlitve preko kadrovske agencije je hiter in učinkovit postopek zaposlovanja. V kadrovski agenciji imamo zaposlene strokovnjake, ki se ukvarjajo s preučevanjem prostih delovnih mest in iskanjem popolnih kandidatov zanje. Kot delavec, zaposlen preko kadrovske agencije, imate popolnoma enake pravice kot redno zaposleni v podjetju, saj za to poskrbimo s podpisom kolektivne pogodbe. Pravice obsegajo prejemanje enakih nadomestil, dodatkov, enake plače, zagotovilo za plačane prispevke, zavarovanja itd. Naš cilj je, da najdemo čim več strokovno usposobljenih kandidatov za prosta delovna mesta. Zaposlitev preko kadrovske agencije ni mogoča le za določen delovni čas. Delavci, ki so zaposleni preko kadrovskih agencij, imajo v velikem deležu podpisane pogodbe za nedoločen čas.

Kadrovska agencija

Kadrovsko svetovanje poenostavi iskanje zaposlitve

Aktivno iskanje zaposlitve zahteva veliko truda in ogromno vloženega časa. Spremljanje zaposlitvenih oglasov, izpopolnjevanje življenjepisa, pisanje prošenj in motivacijskih pisem so le nekatere izmed stvari, ki jih lahko kadrovsko svetovanje poenostavi. Dejstvo je, da iskalci zaposlitve pogostokrat ne vedo, kaj iščejo podjetja. Zaposlitveni oglas po navadi vsebuje le del tistega, kar podjetje pričakuje od kandidata. Zato je bolje, da kot aktiven iskalec zaposlitve stopite v stik z našimi svetovalci v kadrovski agenciji Dekra zaposlitev d.o.o., ki vam bodo pomagali najti ustrezno delovno mesto. Naši zaposleni so namreč strokovnjaki na področju kadrovskega svetovanja z večletnimi izkušnjami z iskanjem dela najrazličnejšim kandidatom. Specializirani so na različnih področjih kadrovskega svetovanja, vedo za najrazličnejša povpraševanja po kadru, odlično poznajo trg dela in podjetja, ki zaposlujejo. Če se za vas najde ustrezna zaposlitvena priložnost, vas bodo naši svetovalci o tem takoj obvestili. Kadrovsko svetovanje se ne konča z vašo zaposlitvijo, saj svetovalci poskrbijo za brezhibnost delovnih pogodb ter za kadrovsko svetovanje in izobraževanje na delovnem mestu.

Kaj lahko pričakujemo od zaposlitvenega razgovora?

To, da ste prišli do zaposlitvenega razgovora pomeni, da je vaš življenjepis, skupaj z akademskimi in delovnimi izkušnjami na naročnika naredili vtis. Največja napaka, ki jo veliko iskalcev zaposlitve naredi, je, da se na razgovor ne pripravi. Razgovor je edina možnost, da se delodajalcu predstavite.

Poznamo več vrst zaposlitvenih razgovorov in vsi imajo eno skupno točko - izbiro najprimernejšega kandidata za delovno mesto. Izločevalni razgovor je za kadrovske agencije najbolj pogost. Namen takšnega razgovora je izločiti neprimerne kandidate pred ponovnim razgovorom, ki ga največkrat opravi naročnik.

Poznamo še:

  • Usmerjevalni pogovor, kjer so vsa vprašanja enaka
  • Informativni razgovor, kjer želi več informacij pridobiti kandidat
  • Ovinkast razgovor je precej sproščen in voden s strani neizkušene osebe
  • Razgovor med kosilom je kljub restavraciji formalen, saj delodajalcu razkrije vaš odnos do osebja
  • Stresni razgovor preverja vaše zmožnosti delovanja v stresnem položaju
  • Behavioristnični razgovor je osnovan na predhodnem vedenju kandidata
  • Skupinski razgovor razkriva vašo zmožnost ekipnega dela

Kadrovska svetovanja

Kako se najbolje pripraviti na zaposlitveni razgovor?

Najboljše je, da pripravo na razgovor začnete z raziskovanjem podjetja. Zgodi se lahko, da vas bo delodajalec povprašal o njihovem delu ali po preteklih projektih, ki so bili javno objavljeni. Torej preberite in oglejte si njihovo spletno stran, kaj ponujajo, preglejte izdelke, parterje, preberite članke, intervjuje ter ne pozabite prebrati opisa delovnega mesta. Ko imate vse informacije o podjetju, je čas, da raziščete sami sebe. To naredite s pomočjo vprašanj, ki jih delodajalci najpogosteje zastavljajo. Vedeti morate, kako boste odgovorili na naslednja vprašanja:

  • Kaj bi povedali o sebi?
  • Kaj so vaše slabosti in odlike?
  • Katere vaše vrline bi poudarili?

To je le delček vprašanj, ki vam jih bodo zagotovo zastavili. Pomembno je, da tudi vi pripravite vprašanja, ki jih nameravate zastaviti delodajalcu. Na koncu vsakega zaposlitvenega razgovora sledi: “Še imate kakšno vprašanje?”. In da ne bi delovali, kot da vas delovno mesto ne zanima, je bolje, da vprašanja pripravite vnaprej.

Kadrovska agencija

Kaj pričakovati od zaposlitvenega razgovora in kako poteka?

Imejte v mislih, da se vaš razgovor začne pred postavljanjem vprašanj. V prvi fazi razgovora je pomemben prvi vtis. Prihod, stisk roke, nasmeh in drža. Spraševalec bo začel s preprostimi vprašanji, s katerimi bo želel prebiti led. Temu bodo sledila vprašanja, povezana z vašimi delovnimi izkušnjami, kariernimi cilji in vizijo prihodnosti. Na razgovoru se ne ocenjujejo le vaši akademski in poslovni uspehi, temveč tudi vaše sposobnosti komuniciranja, samozavest, ideje, nerazvit potencial itd. Za določena delovna mesta lahko delodajalec od vas zahteva opravljanje psiholoških testov. Delovna mesta, za katera je treba opravljati psihološke teste, so zdravniki, računovodje, bančni uslužbenci, računalničarji, mehaniki, arhitekti, vojaki itd. Psihološke teste delimo na teste osebnostnih lastnosti in teste sposobnosti. Psihološki test osebnostnih lastnosti nima pravilnih odgovorov. Je test, ki na podlagi rezultatov pove delodajalcu, ali ste primerni za ekipno delo, kako reagirate v stresnih situacijah itd. Primer psiholoških testov so tudi testi sposobnosti, kjer preverjajo vaše verbalne, gibalne, ročne, stojne in številčne spretnosti. Takšen primer psihološkega testa sposobnosti pogosto najdemo v tehnoloških panogah, kjer preverjajo računalniške sposobnosti ali v vojski, ko gre za preverjanje gibalnih sposobnosti. Pomembno je, da teste osebnostnih lastnosti in teste sposobnosti opravimo iskreno, brez zavajanja delodajalca. Takšni testi namreč vsebujejo tudi vprašanja, kjer se pokaže iskrenost kandidata.