Ocenjevanje zaposlenih

Ocenjevanje zaposlenih in njihovih delovnih sposobnosti z metodo DEKRA 360°

Ocenjevanje zaposlenih je vse pogostejša praksa podjetij, ki si želijo uspešnega razvoja in rasti. Ocena delovne uspešnosti vodilnim v podjetju poda vpogled v delo posameznika, njegovo vedenje na delovnem mestu ter njegove dosežke. Je odlična podlaga za:

  • Napredovanje
  • Stimulativno nagrajevanje in pravično določanje nagrad
  • Dodatna izobraževanja in usposabljanja
  • Opredelitev ciljev dela
  • Motivacijo zaposlenih

Ocenjevanje zaposlenih z DEKRA metodo

Ocenjevanje zaposlenih poteka z uporabo različnih pripomočkov in orodij za ocenjevanje delovnih sposobnosti in uspešnosti. Med najbolj priljubljenimi je 360° povratna informacija, ki jo izvajajo tudi v podjetju Dekra zaposlitev d.o.o.. DEKRA 360° je napredna metoda ocenjevanja zaposlenih in njihovih delovnih sposobnosti s pomočjo sodelavcev. Metoda 360° ponazarja “polni krog” okoli ocenjevanega posameznika in je znana kot povratna informacija iz več virov. Ocenjevanje z metodo DEKRA 360° poleg samoocene zajema še ocene:

  • Sodelavcev na enakem položaju
  • Nadrejenih sodelavcev
  • Podrejenih sodelavcev

Ocenjevanje zaposlenih naročniku razkrije značilnosti zaposlenih in njihove veščine. Rezultati ocenjevanja posameznikom dopuščajo, da optimalno izkoristijo svoje prednosti in sposobnosti ter se osredotočijo na karierni in osebnostni razvoj.

Dekra - agencija za iskanje kadrov

Kakšne so prednosti ocenjevanja delovnih sposobnosti z metodo DEKRA 360°?

Ocenjevanje zaposlenih z metodo DEKRA 360° posamezniku pomaga razumeti njegove prednosti in slabosti, prispeva podroben vpogled v delovni proces ter jim razkrije, kje so potrebne strokovne izboljšave. Uspešna podjetja si prizadevajo za redno ocenjevanje sposobnosti zaposlenih, saj jih le tako spodbudijo k razvoju in napredku. Večja podjetja takšne metode uporabljajo kot osrednji program za razvoj vodenja. Ocena delovne uspešnosti ne zagotavlja le povratnih informacij zaposlenim, temveč krepi, razvija timsko delo in odgovornost. Pogostokrat razkriva tudi nepravilnosti znotraj delovnega procesa ter potrebe po dodatnem usposabljanju. Ocenjevanje delovnih sposobnosti z metodo DEKRA 360° obsega 82 opisov lastnosti in obnašanja na delovnem mestu na 12 področjih. Z njo posameznik dobi edinstven vpogled v to, kako njegovi sodelavci, narejeni in podrejeni, doživljajo njegovo učinkovitost, opravljanje dela, spretnosti in vodenje. Rezultate v podjetju Dekra d.o.o. podajo v grafih in tabelah, kar vodilnim omogoča nadaljnje načrtovanje in optimizacijo delovnega postopka. Končno poročilo ocenjevanja zaposlenih skupaj s predlaganimi rešitvami naročnik prejme v roku petih delovnih dni. Rezultate lahko naročnik uporabi kot vodilo za reorganizacijo dela, za sprejemanje administrativnih odločitev ter dodelitvijo napredovanj. Nemalokrat so uporabljeni tudi pri posameznikovem uvajanju sprememb v vedenju, zastavljanju ciljev ali izboljševanju učinkovitosti. Povratne informacije pripomorejo, da zaposleni začno delovati kot ekipa, čutijo večjo odgovornost, pripadnost, delijo znanje ter skupaj prispevajo k uspehu posameznega člana. Seveda pa posledično takšne odločitve omogočijo večji napredek podjetja ter izboljšano kakovost storitev ali izdelkov, ki jih nudijo strankam.