Sodobne prevajalske agencije z napredno tehnologijo prevajanja

Če pri svojem delu potrebujemo kakovostne in hitre prevode, se obrnimo na prevajalsko agencijo z usposobljenimi in natančnimi prevajalci, ki imajo s prevajanjem dolgoletne izkušnje. Vendar – kako v poplavi prevajalskih agencij izbrati pravo? Sodobne prevajalske agencije namreč stopajo v korak s časom in kakovostno prevajanje združujejo z napredno tehnologijo.

Tudi v prevajalskem procesu se je v preteklih letih veliko spremenilo. Prevajalske agencije, ki posameznikom in podjetjem zagotavljajo hitre, profesionalne in cenovno ugodne prevode, združujejo moč umetne inteligence z znanjem strokovnih prevajalcev. Gre za novo generacijo prevajalskih agencij, ki uporablja učinkovitejše pristope vrhunske nevronske mreže in jih združuje z natančnostjo najboljših prevajalcev. Administrativni del prevajalskega procesa je avtomatiziran, kar prevajalcem daje več časa za strokoven in bolj natančen pristop k prevajanju. Naročnikom prevodov pa omogoča kakovostne prevode v najkrajšem možnem času. Napredna tehnologija (OCR) optično prepoznava znake, kar pomeni, da je celotno izvirno besedilo iz dokumenta zajeto z največjo skrbnostjo in natančnostjo. Optično prepoznavanje znakov pa lahko pridobi besedilo tudi iz slik.

Optimiziran potek dela v sodobnih prevajalskih agencijah omogoča izjemno kakovostne prevode po najnižjih cenah. Cene prevedenih besedil namreč padajo z vsakim nadaljnjim naročilom. Več dokumentov, ko naročnik odda v prevajanje, več denarja prihrani.

Sodobne prevajalske agencije se zavedajo tudi pomembnosti vidika varnosti prevodov. Varnost podatkov iz dokumentov za prevajanje je zaščitena s tehnologijo SSL (Secure Socket Layer) in šifriranjem SHA-256.  Datoteke z občutljivimi besedili so z uporabo omenjenih tehnologij pri sodobnih prevajalskih agencijah, popolnoma zaščitene.


Sodni prevodi na platformi TAIA

Sodni prevodi

Simultano / istočasno tolmačenje ter konferenčno oziroma konsekutivno tolmačenje

Tolmačenje v živo

Lektura s platformo TAIA zagotovlja slovnično in slogovno pravilnost

Strokovno lektoriranje

Sodni prevodi

Zlasti prevajanje uradnih dokumentov zahteva ustrezen, pravilen in natančen pristop prevajalske agencije. Ker gre za zelo občutljive podatke, ki morajo biti zagotovo pravilni in verodostojni, se taki prevodi imenujejo sodni prevodi. Sodni prevod lahko opravi le zaprisežen sodni prevajalec oziroma  sodni tolmač, ki s svojim podpisom in žigom jamči, da se prevod popolnoma ujema z originalom. Sodni tolmač je oseba, imenovana s strani Ministrstva za pravosodne zadeve, ki ima pravico in dolžnost, na zahtevo sodišča tolmačiti na narokih oziroma prevajati uradne listine. Sodni prevod je vselej sestavljen iz izvirnika in njegovega prevoda, ki jima je priložena tudi izjava o ustreznosti prevoda in podatki o sodnem tolmaču, ki je dokument prevedel.

Lektoriranje

Kakovostni prevodi so vselej tudi lektorirani. Zagotavljanje slovnične in slogovne pravilnosti prevoda ter terminološko ustreznost prevedenega besedila po prevajanju opravi lektor. Najpomembnejši lastnosti dobrega lektorja sta natančnost in vztrajnost. Veliko pozornosti in časa mora posvetiti podrobnostim besedila, saj je njegov cilj, da je celotno besedilo jasno, dosledno in brez napak. Strategije lektoriranja se med seboj razlikujejo, vsekakor se sodobne prevajalske agencije lektoriranju s pregledovalniki pravopisa (angl.: Spell-checkers) izogibajo in zadnje loščenje prevoda prepustijo natančnemu in izurjenemu očesu izkušenega lektorja.

Strokovni prevodi in lektoriranje

Prevajanje spletnih strani

Eden boljših pristopov za doseganje novih strank, povečevanje prodaje ali širjenja prepoznavnosti  blagovne znamke ali izdelkov, je prevajanje spletne strani podjetja v tuje jezike. Z večjezično spletno stranjo je domet vsekakor večji. Prevajalske agencije v primerih prevajanja spletnih strani naročnikom svetujejo tudi, katere vsebine na spletni strani morajo biti na voljo v tujih jezikih, katere pa so namenjene zgolj domačemu trgu. Kakovosten prevod besedila spletne strani je dobro berljiv v tujem jeziku. Prevajalske agencije v takšnih primerih prilagodijo prevod spletne strani potrebam in zahtevam drugačnega okolja. To imenujemo lokalizacija. Gre za prilagajanje na različnih nivojih - od prilagoditev funkcij izdelka, na primer električna napetost, priključki, barve, slike in predpisi, do jezikovnih prilagoditev - spremembe pisave, črkovalnikov ali jezikovnih orodij. Pri prevajanju spletnih strani lokalizacija pogosto zajema tudi grafične elemente besedil (slike, ikone, logotipe). Ob naročanju prevodov spletnih strani, je zato pomembno prevajalski agenciji že na začetku povedati, da skupaj s prevajanjem naročamo tudi lokalizacijo spletnih besedil. Prevajalec bo tako poskrbel za jezikovno, predvsem pa kulturološko ustreznost besedila, ki bo učinkovito na izbranem tujejezičnem trgu.