Pošlji povpraševanje

Prevajalec uradnih dokumentov

Prevajalec uradnih dokumentov označuje osebo, ki se ukvarja s prevajanjem uradnih dokumentov. Tovrsten uradni prevajalec dokumentov mora biti zatorej tudi uradno zaprisežen, uraden oz. sodni prevod pa tako sodno overiti, torej z žigom, vezavo ter podpisano izjavo potrditi istovetnost prevoda. V tem primeru gre po večini bodisi za uradne prevajalce (dokumentov in različnih uradnih listin oz. sodnih prevodov) bodisi za t.i. sodne tolmače, ki se ukvarjajo s sodnim prevajanjem (tolmačenjem). Sodno overjenega dokumenta s strani uradnega prevajalca dokumentov pa ne potrebujejo vsi prevodi, temveč samo tisti bolj osebne narave. Semkaj sodijo denimo spričevala, oporoke, sodbe, dokazila o izobrazbi, rojstni listi, potni listi, potrdila o stalnem prebivališču, policijski zapisniki, potrdila o nekaznovanosti itd. Čeprav je nujno, da le-te prevede za to usposobljen prevajalec, pa lahko prevajanje poteka na mnogo lažji in ugodnejši način. Tako pri uradnih dokumentih kot tudi pri sodnih prevodih se namreč lahko poslužimo nadzorne plošče TAIA, ki predstavlja tehnološko inovacijo na področju prevajanja.

Sodni prevodi

Strojni prevodi in vloga prevajalcev

Prevajanje lahko poteka mnogo hitreje in z večjo mero natančnosti, v kolikor damo izdelati strojni prevod, ki poteka s pomočjo platforme TAIA. Le-ta poskrbi za natančen prevod in uskladitev besedila z izvirnim tekstom, prevajalec pa igra ključno vlogo pri lekturi, saj besedilo temeljito preveri. Tovrsten način prevajanja ne pride v poštev zgolj pri običajnih dokumentih, temveč tudi, ko rabimo sodne prevode. Le-ti so kompleksnejše narave, zato sta natančnost in sodna zaprisega prevajalca še toliko pomembnejši. Sodni prevod je namreč posebna vrsta prevoda, ki jo mora nujno opraviti uraden prevajalec dokumentov, saj le-ta da besedilu njegovo uradno veljavnost. Šele na tej točki dokument namreč prične veljati kot uraden.

Sodno prevajanje

Pridobite več informacij o sodnem prevajanju

Sodni tolmač kot zapriseženi uradni prevajalec

Sodni tolmač predstavlja uradnega prevajalca, ki se ukvarja z neposrednim prevajanjem. Prav tako kot uradni prevajalec dokumentov mora biti tudi sodni tolmač zaprisežen, s čimer jamči za veljavnost dokumentov. Poleg tega mora opraviti izpit za sodnega tolmača na Ministrstvu za pravosodje.


Več o sodnem tolmaču