Pasivne elektronske komponente za elektronska vezjapasivne elektronske komponente cena


Pasivne elektronske komponente so posebne komponente v elektronski napravi, ki so v sistemu lahko povezane na različne načine - bodisi kot zaporedne ali vzporedne povezave. Zanesljivost vsake takšne povezave se preverja s kriterijem obratovalne pripravljenosti, ki se ga lahko izračuna po formuli. Obratovalna pripravljenost pa je odvisna od oblike povezave posameznih komponent. Za elektronska vezja, ki so zalita z zalivno maso, je značilno, da jih ni več možno popravljati, zato so medfazne kontrole še toliko bolj pomembne za optimalno preprečevanje morebitnega kasnejšega izpada.

IZDELAVA TISKANIH VEZIJ ZA RAZLIČNE NAMENE

Elektronske komponente: aktivne in pasivne

Osnovni elementi elektronskih naprav so elektronske komponente, ki jih delimo na aktivne in pasivne. Aktivni elektronski elementi se uporabljajo za povečanje moči signala. To so razni tranzistorji, diode, elektronske cevi itd., pasivne elektronske komponente pa so zgolj sestavni deli električnih mrež ali krogov. Pasivne elektronske komponente so upori, termistorji, kondenzatorji, potenciometri, transformatorji, oscilatorji, resonatorji, dušilke, feriti, varistorji, odvodniki in varovalke.


Komponente elektronike in načini označevanja

Različne komponente elektronike označujemo na različne načine: s številkami in črkami - govoreča koda, s številkami in črkami - negovoreča koda ali pa z barvno kodo, kjer barvne oznake natančno definirajo parametre posamezne komponente (upora, kondenzatorja itd.). Pasivne elektronske komponente povezujemo tako, da jih vgrajujemo v različna elektronska vezja.


Prodaja elektronskih komponent za različna elektronska vezja


Distribucija in prodaja elektronskih komponent: prodajni program podjetja Elgoline d. o. o. obsega tudi pasivne elektronske komponente za elektronska vezja. Na voljo so vam številne pasivne elektronske komponente, kot so upori, precizni upori, varovalni, grelni in avdio upori, merilni in varovalni termistorji, montažni, osni in drsni potenciometri, enkoderji, kondenzatorji, superkondenzatorji, trimerji, tuljave, dušilke, navitja, varistorji, generatorji, kvarčni in keramični resonatorji, antene, gumbi za montažne potenciometre, filtri, trifazni filtri, prenapetostmi odvodniki in številne druge komponente. Pokličite nas, z veseljem vam bomo pomagali, saj je prodaja kvalitetnih elektronskih komponent naša posebnost!

ISO STANDARD 9001

elektronska vezja cene