Tiskano vezje je sestavni del vsake elektronske naprave

tiskano vezje cenaTiskano vezje v obliki večje ali manjše plošče boste danes našli, če odprete katerokoli elektronsko napravo. Tiskano vezje omogoča povezovanje posameznih elektronskih elementov v celoto. Plošče, na katerih poteka izdelava tiskanega vezja, so narejene iz dveh materialov: podlaga iz Pertinaksa (FR2), ki se uporablja pri cenejših napravah ali Vitroplasta (FR4), ki je zelo kakovosten material. Druga plast pa je prevodna bakrena plast, ki je lahko nanesena le na eno stran podlage, in tako služi za enostransko tiskano vezje, ali pa je nanesena z obeh strani podlage in služi za dvostransko tiskano vezje. Vsako tiskano vezje pa mora biti seveda narejeno natanko tako, da v celoti ustreza in izpolnjuje vse zahteve načrta izdelovalca električne sheme.

IZDELAVA TOGIH TISKANIH VEZIJ ELGOLINE

Kako narediti tiskana vezja?

Sodobno načrtovanje tiskanih vezij danes poteka z uporabo računalniških programov. Vendar pa lahko tudi ročno načrtujemo preprosto tiskano vezje. Izdelava nato zahteva izpolnjevanje dveh osnovnih parametrov: funkcionalnost naprave in estetski vidik modula - razpored elementov mora biti tudi lep. Osnovne informacije o tem, kako narediti tiskana vezja lahko najdete na spletu in v strokovni literaturi o elektroniki.

jedkanje tiskanega vezja cenaKaj pomeni tanko tiskano vezje?

Vsi sodobni elektronski sestavni deli danes omogočajo tudi vgradnjo v tiskano vezje. Izdelava tiskanega vezja: vezja sestavljajo vodniki iz tanke kovinske plasti na izolirni podlagi. Miniaturizacija elektronike zahteva vedno tanjše podlage, ki omogočajo zelo tanko tiskano vezje.

Zakaj je potrebno jedkanje tiskanega vezja?

Jedkanje tiskanega vezja je nanašanje bakrene plasti na izolirno podlago. Industrijski postopki omogočajo različne načine za jedkanje tiskanega vezja, ki so seveda tudi razmeroma zapleteni. Obstajajo pa tudi bolj preprosti postopki za jedkanje tiskanega vezja, ki jih je mogoče izvesti doma in jih uporabljajo tisti, ki sestavljajo tiskana vezja ljubiteljsko. Za jedkanje tiskanega vezja se uporablja železov triklorid (FeCl3) ali pa zmes solne kisline in vodikovega peroksida (HCl+H2O). Jedkanje lahko izvajamo v plastičnih kadeh za razvijanje fotografij, v manjšo nalijemo jedkalo, v večjo pa vodo za splakovanje izjedkane ploščice.

PASIVNE ELEKTRONSKE KOMPONENTE