Zaposlitev za polovični delovni čas – vse kar morate vedeti

Zaposlitev za polovični delovni čas je delo za 4 ure na dan oz. v večini primerov 20 ur na teden. Podjetja se za to opcijo odločajo vse pogosteje, pri iskanju delavcev pa jim pomaga kadrovska agencija. Zakaj bi se za to sploh odločili? Kakšne so pravice in dolžnosti delavca? Kakšno vlogo ima pri iskanju agencija za zaposlovanje? Vse potrebne informacije smo zbrali v spodnjih odstavkih.

kadrovska-agencija-za-zaposlovanje


Zakaj je delojemalcem v interesu zaposlitev za polovični delovni čas (za 4 ure)?

Kadrovske agencije v Sloveniji opažajo, da je zaposlitev za polovični delovni čas vedno pogostejša izbira številnih delodajalcev. Zakaj pa bi bila delojemalcem ta opcija sploh privlačna? Možnosti sta 2. Prva je, da delavec sklene pogodbo polovični delovni čas zato, ker tako lažje usklajuje zasebno in poslovno življenje, ima več časa zase in svojo družino, poleg tega pa ga ima lahko več delodajalcev. V takšnem primeru imajo delojemalci enake pravice in obveznosti, kot če bi bi sklenili pogodbo za polni delovni čas, vendar seveda sorazmerno delovnemu času. Če si želijo skleniti pogodbo z več delodajalci, lahko to najenostavneje storijo s pomočjo agencije za zaposlovanje.

Kadrovska agencija pa pomaga najti delo tudi tistim, ki iščejo delo za polovični delovni čas zaradi bolezni ali starševstva. To področje urejata Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter 50. člen Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Pravico do takšne vrste dela ima:

• Eden od staršev, ki varuje težje ali zmerno gibalno oviranega otroka ali zmerno / težje duševno prizadetega otroka, največ do otrokovega 18. leta
• Eden od staršev, ki varuje otroka, do otrokovega 3. leta
• Eden od staršev, ki neguje vsaj 2 otroka, do končanega 1. razreda OŠ najmlajšega otroka

zaposlitev-za-4-ure


Zakaj je delodajalcu v interesu zaposlitev za polovični delovni čas?

Delodajalci se pri iskanju novega kadra za 4 ure pogosto obrnejo na kadrovsko agencijo. V Sloveniji se za takšno rešitev delodajalci odločajo iz različnih razlogov. Ena od možnosti je, da imajo v podjetju preveč dela, a vseeno ne dovolj, da bi potrebovali nekoga za poln delovni čas.

Druga, zelo pogosta, možnost pa je, da si želijo učinkovitega, produktivnega in motiviranega uslužbenca, ki bo svoje delo opravljal zares kakovostno. Delodajalci in tudi agencije za zaposlovanje namreč opažajo, da so delavci, ki so na delovnem mestu manj časa, bolj produktivni, saj so manj izčrpani. Njihovo zadovoljstvo je veliko višje, saj imajo več časa zase, svoje najbližje ter svoje hobije. Posledično se izboljša tudi splošna klima v podjetju.


Kakšne pravice in obveznosti ima delavec za polovični delovni čas?

Delojemalec, ki sklene zaposlitev za 4 ure na dan, ima enake pravice in obveznosti kot delavec, ki sklene pogodbo za poln delovni čas, a mu le-te v večini primerov pripadajo v sorazmerju z njegovim delovnim časom. Izjeme, ki mu pripadajo v enakem obsegu kot delavcu za poln delovni čas, so:

• Pravica do povračila stroškov za prehrano med delom
• Pravica do letnega dopusta
• Pravica do povračila stroškov prevoza
• Pravica so povračila stroškov, ki jim ima delavec pri opravljanju nalog na službenem potovanju
• Dolžnost spoštovanja vseh obveznosti iz delovnega razmerja

Sorazmerno glede na opravljene delovne ure, pa delojemalcu, ki sklene pogodbo za polovični delovni čas, pripadajo:

• Odmor med delom
• Regres za letni dopust
• Delovna doba
• Odpravnina ob upokojitvi

agencija-za-zaposlovanje

Outsourcing za polovični delovni čas (4 ure)

Mnogi se na agencijo za zaposlovanje obrnejo, ko želijo neko delo posredovati na zunanjega izvajalca. Outsourcing je zelo pogosta poslovna praksa, saj imajo podjetja precej manjše stroške dela. Izognejo se stroškom povezanimi z režijskimi stroški, tehnologijo in opremo, poleg tega pa se lahko lažje osredotočijo na ključne vidike poslovanja. Posledično pride do povečanja prihrankov. Prenos dela na zunanjega izvajalca je značilen predvsem za storitve informacijske tehnologije, knjigovodstva, obdelave plač, proizvodnih procesov ipd.

Vse pogostejša praksa pa je tudi, da podjetje kadrovski oddelek zamenja z agencijo za zaposlovanje. V primeru, da iščete nekoga za zaposlitev za 4 ure (polovični delovni čas), se lahko enostavno obrnete na kadrovsko agencijo, ki bo našla idealnega kandidata. Take vrste outrsourcing vam prinaša številne prednosti, saj boste imeli manj dela z iskanjem novega kadra in urejanjem ustrezne dokumentacije. Ker imajo kadrovske agencije v Sloveniji z zaposlitvami za 4 ure že veliko izkušenj, bodo zagotovo našli nekoga, ki je strokovno usposobljen ter karakterno primeren za razpisano delovno mesto.


Kako outsourcing kadrovske agencije deluje?

Povsem preprosto! Kadrovska agencija poskrbi, da je odnos med podjetjem in delavcem kvaliteten in jasen. Delodajalec navede vse potrebne informacije, torej koliko potencialnih kandidatov išče, kakšne bodo njihove delovne obveznosti, stopnjo plače, časovni razpored za najem novih delavcev itd.

Agencija nato pripravi opis delovnega mesta (skupaj z informacijo da gre za delo za polovični delovni čas) ter ga objavi na svojem portalu. Nato preveri izkušnje in usposobljenost prijavljenih kandidatov ter najprimernejše predstavi podjetju.

Kasneje pripravi tudi ustrezno dokumentacijo in pogodbo o zaposlitvi za 4 ure. Specializiran rekruter se sicer ne zanaša le na prijavljene kandidate, temveč jih išče tudi med tistimi, ki že imajo delo, a si želijo novih izzivov ali pa niso zadovoljni na trenutnem delovnem mestu.

kadrovske-agencije-v-sloveniji