Ureditev, izravnava in označitev meje parcel

Vložitev zahteve za postopek za ureditev in označitev meje parcel

Ureditev in označitev meje parcelnavadno zahteva lastnik zemljišča, lahko pa tudi solastnik, skupni lastnik, državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti itd.  Zahtevo za ureditev meje oz. za uvedbo postopka za ureditev meje je treba vložiti na Geodetsko upravo Republike Slovenije. Največkrat je razlog za zahtevo za ureditev meje želja po označitvi meje parcel, bodisi celotne meje parcel bodisi delne meje. Ureditev meje ene parcele ali parcel je lahkot tudi samo začetek oziroma predhodni postopek za druge dejavnosti, kot sta npr. parcelacija in izravnava meje.

 

Ureditev meje

 

Postopek za ureditev meje – izvedbo prepustite podjetju Žolnir, d. o. o.

Ureditev meje je postopek oziroma geodetska storitev, ki jo izvede naše geodetsko podjetje. Ureditev meje lahko zadeva celotno mejo parcele ali le del meje parcel. Ne glede na to, ali je postopek ureditev ali izravnava meje, potrebuje podatke o dotični parceli. Sledijo geodetske meritve na terenu, na katere so vabljeni lastniki vseh sosednjih parcel. Meje parcel se označijo z mejniki. Če je ureditev meje oz. le predlagane po godu vsem lastnikom, so geodetske meritve na terenu končane. Če se vsi lastniki s predlagano mejo ne strinjajo, dobijo povabilo geodetske uprave, naj sprožijo sodni postopek za ureditev meje. In kdaj lahko rečemo, da je postopek za ureditev meje končan?  Ko so meje parcel vpisane v zemljiški kataster.

 

Nova označitev meje parcel v korist obeh lastnikov za večjo funkcionalnost

Izravnava meje je tako kot ureditev postopek, ki ga izvede geodetsko podjetje na željo lastnikov.  Meje parcel se, ko se izvede izravnava meje, spremenijo. Gre za postopek, ko se lastnika sosednjih parcel dogovorita, da bosta v korist obeh poenostavila meje parcel. Izravnava celotne  meje oz. dela se lahko izvede s soglasjem obeh lastnikov pod pogojem, da izravnava nje ne zmanjša površine manjše parcele za več kot 5 % oziroma več kot za 500 m2. Izravnava ne pride v poštev, če tem pogojem ni mogoče zadostiti. V tem primeru je treba izvesti parcelacijo.

 

Žolnir d.o.o. | Ureditev in izravnava, meje parcel – povezave do naše spletne strani:

VPRAŠAJTE NAS
NAPIŠI KOMENTAR
NAHAJATE SE V KATEGORIJI
VPRAŠAJTE NAS
B2C
Žolnir d.o.o.
Naslov
Trg Ivana Roba 2
5290 Šempeter pri Gorici
Spletna stran
E-pošta
05 393 80 44
Seznam fraz
izravnava in ureditev
ZEMLJEVID