Vpis v kataster stavb – evidentiranje zemljišča in namembnost zemljišča

Za katastrski vpis je najprej treba evidentirati zemljišče, na katerem stavba leži, to pomeni izmeriti zemljišče, določiti njegovo lego in obliko. Nato se lahko vpiše v zemljiški kataster. Namembnost zemljišča se lahko spremeni, če to dopuščajo prostorski načrti za določeno zemljišče. Vpis v kataster stavb je predpogoj za vpis v Zemljiško knjigo. Preden se opravi vpis v kataster stavb, pa mora biti zemljišče pod stavbo vpisano v zemljiški kataster.

 

Evidentiranje zemljišč

 

Kaj je zemljiški kataster in kdo lahko poda zahtevo za katastrski vpis

Zemljiški kataster je evidenca zemljišč oziroma zemljiških parcel, ki so označene s številko. Katastrski vpis je mogoč šele, ko je določena parcela evidentirana in vpisana v zemljiški kataster. Tam je zapisana tudi namembnost zemljišča. Zahtevo za katastrski vpis stavb lahko vloži lastnik zemljišča, na katerem je stavba, lastnik stavbe, lastnik dela stavbe, imetnik stavbne pravice, uporabnik stavbe ali njenega dela ter upravnik stavbe. Za vpis v zemljiški kataster stavb, ki je evidenca stavb in njihovih delov, podobno, kot je zemljiški kataster evidenca zemljišč, je treba zahtevo za uvedbo postopka za vpis v kataster vložiti na Geodetski upravi Republike Slovenije.

 

Namembnost zemljišča in potek postopka za vpis v zemljiški kataster stavb

Vpis v kataster stavb se opravi po končani gradnji stavbe. Pred njim se opravi tudi vpis v zemljiški kataster. Namembnost zemljišča oziroma podatke o njej lahko dobite z vlogo za izdajo lokacijske informacije. Če namembnost zemljišča to dovoljuje, boste lahko zaprosili za gradbeno dovoljenje. Ko bo objekt zgrajen in opravljen vpis v zemljiški kataster, bomo na vašo željo v podjetju Žolnir, d.o.o., najprej opravili meritve stavbe na terenu in izdelali elaborat, na podlagi katerega bo Geodetska uprava izvedla katastrski vpis. Vlogo za vpis v kataster stavb je treba oddati najkasneje v 30 dneh po zaključnih gradbenih delih na stavbi. Pokličite nas!

 

Žolnir d.o.o. | Geodetski načrt, namembnost zemljišča, zemljiški kataster– povezave do naše spletne strani:

VPRAŠAJTE NAS
NAPIŠI KOMENTAR
NAHAJATE SE V KATEGORIJI
VPRAŠAJTE NAS
B2C
Žolnir d.o.o.
Naslov
Trg Ivana Roba 2
5290 Šempeter pri Gorici
Spletna stran
E-pošta
05 393 80 44
Seznam fraz
namembnost zemljišča, zemljiški kataster, evidenca zemljišč
ZEMLJEVID