Vpis v kataster stavb in vpis v zemljiško knjigo

Vpis v kataster stavb se mora izvesti najkasneje v 30 dneh po končanih gradbenih delih. Kataster stavb je evidenca stavb in njihovih delov in je predpogoj za vpis v zemljiško knjigo. Če gre za novogradnjo, je stavbi dodeljena identifikacijska številka in nato tudi hišna številka. Vpis v kataster izvede Geodetska uprava RS na podlagi elaborata za vpis v kataster stavb, ki ga izdela geodetsko podjetje. Elaborat za vpis vsebuje podatke o stavbi in njenih delih, ki služijo tudi kot osnova za vpis nepremičnine v zemljiško knjigo.

 

Vpis v zemljiško knjigo le še po elektronski poti

Preden zaprosite za vpis nepremičnine v zemljiško knjigo, mora biti izveden vpis v kataster stavb. Ko je vpis opravljen – to stori Geodetska uprava na podlagi zahtevka za vpis – lahko zaprosite za vpis v zemljiško knjigo. Od 1. maja 2011 dalje je možen vpis stavbe v zemljiško knjigo le še v elektronski obliki.  Predlog za vpis bo lahko vložil vsak, ki bo imel digitalni certifikat in varen elektronski predal. Vpis stavbe v kataster pa še vedno poteka tako, kot doslej, torej po 'papirni' poti.

 

Vpis v kataster

 

Vpis stavbe v kataster in vpis v zemljiško knjigo pri večstanovanjskih stavbah

Tudi pri večstanovanjski stavbi je katastrski vpis osnovni pogoj za vpis v zemljiško knjigo oziroma za vpis lastninske pravice na posameznem delu stavbe v zemljiško knjigo. Katastrski vpis se lahko izvede tudi na zahtevo lastnika dela stavbe. Če stavba ali del stavbe nista vpisana v kataster stavb,  geodetska uprava pozove investitorja, naj to stori v najkasneje treh mesecih, če so seveda izpolnjeni pogoji za vpis v kataster. V vsakem primeru pa je katastrski vpis nujno potreben, če želite zaprositi za vpis stavbe v zemljiško knjigo.

 

Žolnir, d.o.o. | Vpis v kataster ter v zemljiško knjigo, kataster stavb, vpis stavbe v kataster– povezave do naše spletne strani:

VPRAŠAJTE NAS
NAPIŠI KOMENTAR
NAHAJATE SE V KATEGORIJI
VPRAŠAJTE NAS
B2C
Žolnir d.o.o.
Naslov
Trg Ivana Roba 2
5290 Šempeter pri Gorici
Spletna stran
E-pošta
05 393 80 44
Seznam fraz
vpis stavbe v kataster
ZEMLJEVID