Zakoličba objekta | Gradbeno dovoljenje | Geodetske storitve

Dom, moja graščina. Dom odraža našo bit in je kraj zavetja in miru, smeha in veselja. Pri vseh korakih gradnje vašega doma, nudimo svetovanje in pomoč naših izkušenih strokovnjakov s področja geodezije. Med naše geodetske storitve ravno tako sodita postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja in postopek imenovan zakoličba objekta. S pomočjo večletnih izkušenj in sodobne opreme uresničujemo vaše zamisli.

 

Pred pričetkom gradnje potrebujete gradbeno dovoljenje

Gradbeno dovoljenje je dokazilo o vaši pravicido gradnje. Z našo pomočjo pridobite gradbeno dovoljenje pred pričetkom:

  • nove gradnje,
  • nadomestne gradnje,
  • obnove objekta,
  • odstranitve objekta,
  • del za spremembo namembnosti objekta.

 

Zakoličba

 

Izkušeni geodeti in projektanti vam bodo izdelali projektno dokumentacijo, sestavni del za pridobitev gradbenega dovoljenja. Projektna dokumentacija zajema:

  • podatke o reliefu, vodah, rastlinstvu in objektih na vaši parceli,
  • določitev mej vaše parcele,
  • določitev funkcionalnih, tehničnih in oblikovnih značilnosti gradnje,
  • načrte in elaborate o gradnji,
  • vsa osnovna soglasja potrebna za pričetek gradnje.

 

Gradbeno dovoljenje lahko pridobite za celoten objekt ali le za njegov del. Z gradnjo lahko pričnete, ko postane gradbeno dovoljenje pravnomočno.

 

Z zakoličbo objekta označite njegov položaj v naravi

Pred pričetkom gradnje morate zakoličiti, ustrezno označiti, položaj objekta v naravi.

Zakoličba je prenos elementov gradbenega dovoljenja v naravo. Naši geodeti bodo, pred pričetkom gradnje, prenesli tloris načrtovanega objekta ali osi načrtovane trase v naravo, na lokacijo znotraj meja vaše parcele. V sodelovanju z izkušenimi projektanti in s pomočjo sodobne opreme, količenim točkam določimo lego in višino ter označimo ostale pomembne točke. V sodelovanju s strokovnjaki pripravimo zakoličbeni dopisnik in zakoličbeni načrt, ravno tako pri vsaki zakoličbi poskrbimo, da je celoten postopek zakoličbe narejen v skladu z zakonom.

 

Žolnir d.o.o. | Zakoličba objekta, gradbeno dovoljenje, trasa, geodetske storitve – povezave do naše spletne strani:

VPRAŠAJTE NAS
NAPIŠI KOMENTAR
NAHAJATE SE V KATEGORIJI
VPRAŠAJTE NAS
B2C
Žolnir d.o.o.
Naslov
Trg Ivana Roba 2
5290 Šempeter pri Gorici
Spletna stran
E-pošta
05 393 80 44
Seznam fraz
Zakoličba, zakoličba objekta, gradbeno dovoljenje, trasa, geodetske storitve
ZEMLJEVID