Najbolj ekonomično, čisto in učinkovito gorivo vseh časov

Liquefied Petroleum Gas (LPG) ali v prevodu utekočinjeni naftni plin (UNP) že dolgo velja za eno najboljših alternativ »tradicionalnemu« gorivu. Za LPG v avtomobilski industriji je v Sloveniji uveljavljen splošni izraz – LPG avtoplin. LPG se pridobiva predvsem iz proizvodnje zemeljskega plina in nafte, vse pogosteje pa se proizvaja tudi iz obnovljivih virov.

avtoplin

LPG je pomemben tudi za uporabo v industrijskih, trgovinskih, kmetijskih, vrtnarskih in proizvodnih aplikacijah. Doma nam lahko zagotovi ogrevanje, toplo vodo in energijo za kuhanje. Zaradi svojih edinstvenih lastnosti je vsestranski vir energije, ki ga je mogoče uporabiti v več kot 1000 različnih aplikacijah.

Dodana vrednost LPG kot avtomobilskega goriva je, da ustvarja bistveno manj emisij kot druga fosilna goriva in posledično prispeva k ohranjanju okolja, hkrati pa blaži tudi grožnjo podnebnih sprememb.

LPG v mobilnosti

LPG avtoplin je daleč najbolj razširjeno in sprejeto alternativno avtomobilsko gorivo, ki je danes v uporabi. Glavni razlog, zakaj vlade v mnogih državah aktivno spodbujajo uporabo LPG avtoplina pred drugimi alternativnimi gorivi, ​​je vpliv na okolje. V večini raziskav, opravljenih po vsem svetu, ki primerjajo vpliv goriv na okolje, je LPG avtoplin naveden kot bolj učinkovit od bencina, nafte ter večine drugih alternativnih goriv.

LPG se na vodnih površinah uporablja za pogon majhnih rekreacijskih plovil, kot tudi velikih ladij, v zraku ga lahko zasledimo vse od pri zračnih balonih pa vse do manjših letal.

Kako LPG vpliva na motor?

Način delovanja LPG v motorju je v osnovi enak bencinskemu z notranjim izgorevanjem. Na blok motorja, vžigalne svečke, sistem za vžig, sistem mazanja in elektrike, LPG gorivo oziroma avtoplin namreč ne vpliva direktno, se pa zaradi same strukture LPG življenjska doba motorja vozila bistveno podaljša.

Dve glavni razliki v delovanju LPG v vozilih sta samo gorivo in sistem za shranjevanje (rezervoar) ter dovajanje goriva. Z oktansko vrednostjo nad 100, je LPG primeren za skoraj vsak avtomobil z bencinskim motorjem. Vozila na LPG (avtomobili) so lahko modeli z enojnim gorivom OEM ali z LPG predelavo ter dvojnim dotokom goriva  - LPG in bencin.

Kaj pomeni avtomobil na LPG?

Avtomobil na LPG ali UNP je vozilo, ki ga namesto bencina ali nafte poganja LGP avtoplin. Vredno je omeniti, da LPG predelava ne vpliva na tovarniške garancije avtomobila in da za atest običajno poskrbijo strokovnjaki že pri vgradnji.

Kaj je LPG predelava?

LPG predelava je običajna pri avtomobilih na bencinski pogon, ki se jim doda sekundarni sistem za gorivo za LPG avtoplin.

Ti sistemi z dvojnim rezervoarjem za gorivo omogočajo pogon na LPG in na bencin. Ker se rezervoar za LPG vstavi v prtljažni prostor, rezervoar za bencin v vozilu z LPG predelavo ostane, tako da lahko voznik kadarkoli preide iz LPG avtoplina na bencin ali obratno. Vozilo je po navadi opremljeno s stikalom, da lahko voznik enostavno izbere, katero gorivo želi uporabljati. Kombinacija vožnje obeh goriv vozniku omogoča tudi 1000 prevoženih kilometrov brez postanka na LPG črpalki.

Prednosti LPG avtoplina

LPG je za 50 % cenejši vir goriva. Motorno olje in vžigalne svečke je treba manj pogosto menjati, kar seveda zmanjša tudi stroške servisiranja. Oktanske vrednosti nad 100 omogočajo višja razmerja stiskanja in izgorevanja. Izguba moči motorja pa je po LPG predelavi zanemarljiva.

Uporaba LPG v vozilih ustvarja občutno manj ogljikovega dioksida (CO2) kot neosvinčeni bencin. CO2 je primarni toplogredni plin, ki povzroča dolgoročne podnebne spremembe. Po vgradnji LPG avtoplina se bistveno zmanjšajo emisije mnogih škodljivih plinov, med katerimi velja izpostaviti predvsem:

  • dušik (- 35 %)
  • ogljikov dioskid (- 15 %)
  • ogljikov monoksid (- 50 %)

avtoplin lpg

CENA PREDELAVE NA AVTOPLIN

Avtomobili, ki vozijo na LPG proizvajajo tudi 40 % manj smoga, kot dizelski motorji. Umazani črni dim, ki ga zasledimo pri dizelskih vozilih, je drobna trdna snov. Strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) pravijo, da so izpušni plini dizelskih motorjev rakotvorni, saj se ti drobni delci lahko »usedejo« globoko v pljuča, s seboj pa nosijo zbirko nevarnih spojin.

Ena ključnih okoljskih prednosti vozil na LPG avtoplin pred ostalimi gorivi je skoraj nična odsotnost izpustov trdnih delcev.