Geodetske storitve

Geodezija. Inženirska geodezija za pripravo na gradnjo ali ureditev meja. Geodetske storitve pred gradnjo in po gradnji. Inženirska geodezija - geodetske storitve v naši rubriki »geodezija«.

Geodetske storitve

 • Evidentiranje stavb. Geodetsko podjetje Sežana d.o.o.

  Evidetiranje stavb je nujno za pridobitev hišne številke. Evidetniranje stavbe je dolžnost vsakega investitorja, saj mora le-ta po zakonu to storiti v roku treh mesecev po končani gradnji. Evidetiranje stavbe, ki je nujno potrebno tudi za vpis v zemljiško knjigo, je sestavljeno iz več korakov, pri katerih vam lahko pomagamo. Poleg evidentiranja stavb opravljamo tudi druge geodetske storitve. Geodetsko podjetje Sežana d.o.o.

 • Geodetske meritve. Geodetsko podjetje Sežana d.o.o.

  Boste gradili nov stanovanjski ali poslovni objekt? Imate neurejene meje parcel? Pri tem vam lahko pomagamo, saj smo podjetje, ki nudi različne geodetske storitve po konkurenčnih cenah. Za vas bomo opravili geodetske meritve in druge geodetske storitve, ki jih potrebujete za pridobitev različnih dovoljenj. Geodetsko podjetje Sežana d.o.o.

 • Geofizikalne storitve. Geodetsko podjetje Sežana d.o.o.

  Geodetsko podjetje Sežana nudi različne geološke in geofizikalne storitve, ki jih izvaja visoko usposobljen kader s področja geodezije. Ponudba storitev je pestra - od izdelave geodetskega načrta, zakoličbe stavb, spremembe bonitete zemljišča do izravnave in ureditve meje, parcelacije ... Izdelamo vam tudi geomehanske in geotehnične elaborate za stanovanjske, nestanovanjske, industrijske in druge objekte.

 • Inženirska geodezija. Geodetsko podjetje Sežana d.o.o.

  Inženirska geodezija igra pomembno vlogo pri gradnji velikih objektov kot so industrijski objekti ali komunalna infrastruktura. Geodetsko podjetje Sežana ima bogate izkušnje pri izvajanju različnih geodetskih storitev, pomagali pa vam bomo tako pri pripravi na gradnjo kot tudi po končani gradnji. Pri svojem delu se držimo dogovorjenih rokov. Vabimo vas, da si ogledate našo spletno stran in preverite naše reference. Geodetsko podjetje Sežana d.o.o.

 • Monitoring okolja. Geodetsko podjetje Sežana d.o.o.

  Monitoring okolja - meritev zraka, nadzemnih in podzemnih voda, zemeljskega površja ... Okoljski monitoring in druge geodetske in geofizikalne storitve opravljamo v Geodetskem podjetju Sežana, kjer se lahko pohvalimo s številnimi referencami. Vabljeni na našo spletno stran, kjer si lahko ogledate ponudbo za storitve, ki jih potrebujete pred ali po gradnji objektov. Geodetsko podjetje Sežana d.o.o.

 • Pridobitev gradbenega dovoljenja in postopek zakoličbe objekta. Žolnir d.o.o., Šempeter pri Gorici

  Med naše geodestske storitve sodita postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja in postopek zakoličbe objekta. Geodeti in projektanti bodo izdelali projektno dokumentacijo, ki je potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja. Uporabljamo sodobno opremo, pripravimo zakoličbeni dopisnik in zakoličbeni načrt. Celotne postopek je narejen v skladu z zakonom. Žolnir d.o.o., Šempeter pri Gorici.

 • Namembnost in evidentiranje zemljišč. Žolnir d.o.o., Šempeter pri Gorici

  Vpis v kataster stavb je možen, ko je parcela vpisana v zemljiški kataster. Namembnost zemljišča izveste z lokacijsko informacijo. Na terenu opravimo meritve zunanjosti objekta in na geodetsko upravo oddamo elaborat za evidentiranje zemljišča pod stavbo v zemljiški kataster. Vpis v kataster stavb in v zemljiški kataster izvede Geodetska uprava RS. Žolnir d.o.o., Šempeter pri Gorici.

 • Geodetski načrt oziroma geodetski posnetek. Žolnir d.o.o., Šempeter pri Gorici

  Geodetski posnetek oziroma geodetski načrt se oblikuje glede na Pravilnik o geodetskem načrtu, ki vsebuje pravila za geodetski posnetek. Cena je v skladu s priporočili Inženirske zbornice Slovenije. Če potrebujete geodetski načrt, nas pokličite. Poslovne enote imamo še tudi v Sežani, Tolminu, Ajdovščini in Postojni. Žolnir d.o.o., Šempeter pri Gorici.

 • Izravnava meje. Žolnir d.o.o., Šempeter pri Gorici

  Med naše storitve sodita postopek ureditve meje in postopek izravnave meje. Uredite meje vaših parcel z našo pomočjo - pokličite nas! Naši strokovnjaki vam bodo izdelali elaborat ureditve meje, ki je podlaga za vpis meje vaše parcele v zemljiški kataster. Imamo večletne izkušnje in najsodobnejšo opremo. Žolnir d.o.o., Šempeter pri Gorici.

 • Geodetske storitve

  Geodetske storitve s pomočjo sodobne računalniške obdelave podatkov in kvalitetnim kadrom pri podjetju Krasinvest d.o.o. Sežana so vam na voljo v poslovnih prostorih pritličnega stanovanjskega objekta v središču mesta.