Inženirska geodezija

Inženirska geodezija velja za mlajšo vejo geodezije, saj se je razvila šele po 2. svetovni vojni, torej v času, ko so se pričeli večji in bolj kompleksni gradbeni projekti. Dandanes prav vsak gradbeni projekt vključuje elemente inženirske geodezije, kar pa še posebej velja pri gradnji zahtevnih objektov v industriji ter pri prometni in komunalni infrastrukturi. Inženirska geodezija vključuje zahtevne geofizikalne storitve, s katerimi imamo v podjetju GPS bogate izkušnje. Temu v prid govorijo tudi številne reference, ki smo si jih pridobili v času našega delovanja.


Gradbeni projekt – geodetske storitve za vse tri faze gradnje

Kar zadeva inženirsko geodezijo in gradbeni projekt, vam po konkurenčnih cenah nudimo različne geodetske storitve. Na gradbišče geodeti pridemo prvi, pogosto pa ga zapustimo kot zadnji. Z vami smo torej pri vseh treh fazah gradnje:
•    pri pripravi na gradnjo
•    pri sami gradnji
•    po končani gradnji


Pred gradnjo poskrbimo za ustrezno podlago za planiranje in projektiranje. Prav tako predvidimo vsa geodetska dela, ki jih bo kasneje potrebno izvesti. Upoštevamo želje investitorja o natančnosti gradnje in se držimo terminskega načrta. Geodetske storitve v prvi fazi zajemajo izdelavo geodetskega in topografskega načrta, zemljiško-katastrsko izmero, vzpostavitev geodetskih mrež, izdelavo razlastitvenega elaborata, izdelavo zakoličbenega načrta in izhodiščno izmero karakterističnih točk (služi kot izhodišče za merjenje premikov grajenih in naravnih struktur – monitoring okolja).


Med samo gradnjo inženirska geodezija zajema vse postopke zakoličevanja ter predvidene kontrolne meritve. Te meritve kažejo na morebitna odstopanja izvedenih del od projektne dokumentacije. Izvajamo tudi kontrolne meritve za merjenje premikov in posedanj struktur. Skrbimo za kakovosten geodetski nadzor gradnje ter ustrezno zakoličenje posameznih delov objekta. Geodetske meritve opravljamo z modernimi in redno vzdrževanimi merilnimi inštrumenti.


Inženirska geodezija in z njo povezane geodetske storitve se nadaljujejo tudi po zaključeni gradnji objekta. Če je gradbeni projekt skladen s projektno dokumentacijo, pokažejo vnovične kontrolne meritve. Prav tako omenjene meritve pokažejo tudi kakovost posameznih gradbenih del. Po končani gradnji je potrebno izvesti še zemljiško pravne postopke oz. izdelati dokumentacije za:
•    evidentiranje stavb – določitev zemljišča pod stavbo za vris v zemljiški kataster
•    vpis objekta v kataster stavb (lahko tudi v kataster nepremičnin)
•    vpis objekta v kataster gospodarske javne infrastrukture

Vabimo vas, da si na naši uradni spletni strani ogledate seznam referenc zadovoljnih naročnikov geodetskih storitev!

VPRAŠAJTE NAS
NAPIŠI KOMENTAR
NAHAJATE SE V KATEGORIJI
VPRAŠAJTE NAS
Spletna stran
Seznam fraz
Inženirska geodezija, gradbeni projekt, geodetske storitve, geodezija