Parcele

Zazidljive in gradbene parcele. Geodeti, ki vam opravijo meritev oziroma označitev meja parcel. Želite spremeniti meje svoje parcele? Podajte vlogo za parcelacijo in meje s pomočjo geodetov določite znova.

Parcele

 • Raba zemljišč. Geodetsko podjetje Sežana d.o.o.

  Glede na rabo zemljišča razlikujemo različne tipe zemljišč - kmetijska, gozdna, vodna, pozidana ... V praksi se velikokrat zgodi, da se želi spremeniti rabo zemljišča. Pri tem vam lahko pomagamo - dejansko stanje in vpis v zemljiškem katastru se namreč lahko razlikujeta. Po opravljeni klasifikaciji zemljišča bomo izdelali elaborat spremembe dejanske rabe zemljišč, ki je podlaga za uvedbo upravnega postopka pri geodetski upravi. Geodetsko podjetje Sežana d.o.o.

 • Zemljiški kataster. Geodetsko podjetje Sežana d.o.o.

  Zemljiški kataster je temeljna evidenca, ki vsebuje informacije o zemljiščih. Vodi jo Geodetska uprava RS, ki omogoča tudi javni vpogled v evidenco. Pri postopki vrisa objeta v zemljiški kataster vam lahko pomagamo. Poleg evidentiranja stavb in geodetskih meritev opravljamo tudi druge geodetske storitve. Geodetsko podjetje Sežana d.o.o.

 • Parcelacija - spremembe meja parcel. Žolnir d.o.o., Šempeter pri Gorici

  Parcelacija - sprememba meje parcel in pridobitvijo nove parcelne številke. Parcelacija je lahko razdelitev ali združitev parcele, pri čemer se prestavijo meje parcel. Zahtevo za parcelacijo je potrebno vložiti na Geodetsko upravo RS. Na terenske meritve se povabi tako lastnika parcele kot lastnike sosednjih parcel. Žolnir d.o.o., Šempeter pri Gorici.

 • Označitev meja parcel. Ureditev meje - Žolnir d.o.o., Šempeter pri Gorici

  Ureditev meje, izravnava meje in označitev meje parcel. Podjetje za geodetske storitve Žolnir d. o. o. - izvajamo ureditev meje in označitev z mejniki. Poslovne enote imamo tudi v Sežani, Ajdovščini, Tolminu in Postojni. Izkušeni geodeti vam pomagajo, da pridobite vse potrebno za vpis v kataster. Žolnir d.o.o., Šempeter pri Gorici.

 • Vpis v kataster stavb. Žolnir d.o.o., Šempeter pri Gorici

  Geodetsko podjetje Žolnir d.o.o. iz Šempetra pri Gorici opravi izmero prostorov v nepremičnini oz. stavbi, izračuna površine ter izdela elaborat za vpis stavbe v kataster stavb, ki je osnova za vpis v zemljiško knjigo. Ureditev, označitev in izravnava meje, parcelacija, zakoličba ... Poslovne enote imamo tudi v Ajdovščini, Sežani, Postoji in Tolminu.

 • Parcele v Ljubljani in na Hrvašem. Sonce nepremičnine d.o.o.

  Iščete parcelo za gradnjo hiše v slovenski prestolnici ali v drugih krajih? Pomagali vam bomo, da boste tako, ki bo izpolnila vaše zahteve in cenovne zmožnosti. Posredujemo tudi pri prodaji parcel na Hrvaškem - zakaj si ne bi zgradili svoje sanjske hišice ob morju? Sonce nepremičnine d.o.o., Ljubljana.