Parcele

Zazidljive in gradbene parcele. Geodeti, ki vam opravijo meritev oziroma označitev meja parcel. Želite spremeniti meje svoje parcele? Podajte vlogo za parcelacijo in meje s pomočjo geodetov določite znova.

Parcele

  • Raba zemljišč. Geodetsko podjetje Sežana d.o.o.

    Glede na rabo zemljišča razlikujemo različne tipe zemljišč - kmetijska, gozdna, vodna, pozidana ... V praksi se velikokrat zgodi, da se želi spremeniti rabo zemljišča. Pri tem vam lahko pomagamo - dejansko stanje in vpis v zemljiškem katastru se namreč lahko razlikujeta. Po opravljeni klasifikaciji zemljišča bomo izdelali elaborat spremembe dejanske rabe zemljišč, ki je podlaga za uvedbo upravnega postopka pri geodetski upravi. Geodetsko podjetje Sežana d.o.o.

  • Zemljiški kataster. Geodetsko podjetje Sežana d.o.o.

    Zemljiški kataster je temeljna evidenca, ki vsebuje informacije o zemljiščih. Vodi jo Geodetska uprava RS, ki omogoča tudi javni vpogled v evidenco. Pri postopki vrisa objeta v zemljiški kataster vam lahko pomagamo. Poleg evidentiranja stavb in geodetskih meritev opravljamo tudi druge geodetske storitve. Geodetsko podjetje Sežana d.o.o.

  • Parcele v Ljubljani in na Hrvašem. Sonce nepremičnine d.o.o.

    Iščete parcelo za gradnjo hiše v slovenski prestolnici ali v drugih krajih? Pomagali vam bomo, da boste tako, ki bo izpolnila vaše zahteve in cenovne zmožnosti. Posredujemo tudi pri prodaji parcel na Hrvaškem - zakaj si ne bi zgradili svoje sanjske hišice ob morju? Sonce nepremičnine d.o.o., Ljubljana.