Inženiring

Inženiring

Inženiring

  • Gradbeni inženiring v podjetju Kova

    Gradbeni inženiring nudi storitve: študija/presoja/zasnova požarne varnosti, varnostni načrt, koordinator za varnost in zdravje pri delu, elaborat gradbene fizike

  • Gradbeni inženiring

    Za gradbeni inženiring je podjetje Krasinvest d.o.o. prava izbira. Nudijo inženiring gradenj, inženiring visokih gradenj, ureditve prostora in druge storitve