Geofizikalne storitve

Geodetsko podjetje Sežana oz. GPS d.o.o. smo ustanovili leta 2000. Zaposlujemo visoko usposobljen kader, strokovnjake s področja geodezije. Nudimo vam številne geološke in geofizikalne storitve, ki jih opravljamo skrbno, preudarno in strokovno. Naše geodetsko podjetje si je zastavilo cilj izvajanja kakovostnih storitev ter izpolnjevanja zahtev vseh naročnikov. Poleg tega stremimo k nenehnemu izobraževanju zaposlenih, s katerim uresničujemo zastavljeno politiko kakovosti. Geodetske ter geofizikalne storitve obsegajo vse z zakonom predpisane postopke s področja geodetske dejavnosti – geodetske meritve, opazovanja, kartiranje ter druga geodetska dela. Naša dejavnost obsega tudi postopke, ki so potrebni za evidentiranje podatkov o nepremičninah in prostoru ter za razmejevanje nepremičnin.


Geodetsko podjetje Sežana – širok spekter ponudbe

Ponudba podjetja GPS je izredno bogata. Na voljo so vam storitve, kot so parcelacija, komasacija, ureditev meje, izravnava meje, sprememba bonitete zemljišča, izdelava geodetskega načrta, zakoličba stavb, objektov in dolžinskih objektov, določitev zemljišča pod stavbo, izdelava elaboratov za evidentiranje stavb in podobno. Našo ponudbo dopolnjuje tudi inženirska geodezija, ki je pomembna predvsem pri večjih gradbenih projektih. Izvajamo tudi monitoring okolja in geofizikalne storitve ter svetovanje.


Geofizika in geodezija – sorodni vedi

Geofizika je sorodna geodeziji in zajema zelo široko področje dela. Če geodezijo v prvi vrsti zaznamujejo merjenja in opazovanja za pridobitev določenih podatkov, pa za geofiziko lahko rečemo, da se usmerja predvsem v nepravilnosti razporeditve mase v različnih strukturah. Tu ne mislimo le na naravne strukture, temveč tudi na objekte in druge konstrukcije. Kakovostne geofizikalne storitve tako preprečujejo možnost zrušitve objekta in vplivajo na varnost bivanja.


GPS in geofizikalne storitve

Nudimo vam strokovno inženirsko-tehnično svetovanje in podlage pri načrtovanju geotehničnih del. Na podlagi izvedenih terenskih in laboratorijskih geološko-geotehničnih raziskav za stavbe in gradbeno inženirske objekte vam v podjetju GPS izdelamo geomehanske in geotehnične elaborate. Izdelamo jih za stanovanjske in nestanovanjske objekte, industrijske objekte, objekte komunalne infrastrukture ter za oporne in podporne konstrukcije. V sklopu geofizikalnih storitev vam nudimo tudi kartiranje geomehanske stabilnosti območij. Karte služijo kot orodje za odločanje o ukrepih pri gradnji na določenem območju. Pomagajo pri vprašanjih, kot so:
•    Ali je gradnja na tem območju primerna?
•    Kakšni so pogoji za gradnjo?
•    Kako bodo novi objekti vplivali na okolje?

Za dodatne informacije o geofizikalnih storitvah vas vabimo, da si ogledate našo spletno stran!

VPRAŠAJTE NAS
NAPIŠI KOMENTAR
NAHAJATE SE V KATEGORIJI
VPRAŠAJTE NAS
Spletna stran
Seznam fraz
Geofizikalne storitve, geodetsko podjetje, GPS