Pošlji povpraševanje

Požarna varnost stavb

Požarna varnost spada med najpomembnejše varnostne zahteve, ki določajo varnost in zanesljivost različnih zgradb. Vsi pogoji in določila, ki jim je treba ugoditi, vsebuje Pravilnik o požarni varnosti v stavbah. V njem sta natančno opisani pasivna in aktivna požarna zaščita ter požarna preventiva, ki skušajo povsem preprečiti požar oziroma ga, če do njega že pride, skušajo čim bolj omejiti in preprečiti njegove posledice. V podjetju Antiriziko lahko na podlagi dovoljenja, ki nam ga je izdalo Ministrstvo za obrambo (Uprava RS za zaščito in reševanje), poskrbimo za vse ustrezne ukrepe za požarno varnost stavbe, med drugim izdelamo tudi oceno požarne varnosti in požarni red.

Požarna varnost in pravilnik o požarni varnosti v stavbah

Pravilnik določa ukrepe, ki jih je treba izvesti, da bi stavbe izpolnjevale gradbene

zahteve, ki zagotavljajo, da je požarna varnost ustrezna. Upoštevati je treba osnovna pravila požarno varne gradnje:

- zunanjost stavbe, ločilne stene, vrata, okna ... morajo biti zasnovana tako, da omejujejo širjenje na sosednje stavbe;

- nosilna konstrukcija mora določen čas ohraniti stabilnost;

- po potrebi mora biti stavba razdeljena na požarne sektorje

- uporabljeni morajo biti materiali, ki zagotavljajo požarno varnost

- stavbe morajo imeti dovolj evakuacijskih poti

- zagotovljene morajo biti naprave za gašenje, ki jih lahko uporabljajo vsi

- zagotovljen mora biti dostop za gasilce

Vsaka tri- ali večstanovanjska stavba, poslovna ali industrijska zgradba mora imeti izdelan požarni red, ki predvideva, določi in načrtuje ukrepe, ki zmanjšajo možnost za nastanek požara in zvišajo stopnjo požarne varnosti v objektu.

Aktivna požarna zaščita in požarna varnost

Varnost pri delu - požarna varnostPožarna varnost vključuje pasivno in aktivno zaščito. Slednja pomeni ročno ali avtomatsko odkrivanje in gašenje požara. Tovrstna zaščita vključuje javljalnike požarov, katerih naloga je, da odkrijejo ogenj. To lahko storijo tako, da s senzorjem zaznajo ogenj, dim ali toploto. Ko senzor zazna nevarnost, se sproži alarm, da lahko prisotni zapustijo stavbo skozi zasilne izhode, kot to določa požarni red, sistem pa obvesti tudi gasilce. Drugi del je gašenje oziroma zatiranje ognja. To lahko poteka ročno ali avtomatsko (na primer brizgalni sistem). Požarna varnost je zagotovljena le, če se dosledno upoštevajo vse zahteve in se požarnega reda držijo vsi prisotni.

Antiriziko | Požarna varnost, požarni red, pravilnik o požarni varnosti v stavbah, aktivna požarna zaščita.