Pošlji povpraševanje

Varnost pri delu je nujna za vsako uspešno podjetje

Poleg kakovostnih izdelkov ali storitev je varnost pri delu za vsako podjetje nujna za uspešno poslovanje. Varnost in zdravje pri delu natančno določa zakon oziroma Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu, ki ga morajo delodajalci natančno upoštevati ter z njim svojim zaposlenim zagotoviti ustrezne razmere na delu. V podjetju Antiriziko se ukvarjamo z različnimi dejavnostmi, ki spadajo na področje varnosti na delovnem mestu. Zaposlenim nudimo teoretično in praktično usposabljanje in preverjanje znanja s tega področja, izdelamo podlage za izjavo o varnosti z oceno tveganja ter opravljamo preglede in preizkus delovne opreme v podjetju.

Ukrepi za varnost in zdravje pri delu

Delodajalec mora zagotoviti varnost na delovnem mestu, in sicer tako, da izvaja ukrepe, ki upoštevajo nekaj osnovnih načel :

- delavci morajo biti ustrezno obveščeni

- delavcem mora dati ustrezna navodila

- izogibati se mora nevarnostim na delu

- izdelati mora izjavo o varnosti z oceno tveganja

- nevarnost mora obvladovati pri njenem viru

- delo in delovno mesto morata biti prilagojena posamezniku

- uporabljati mora ustrezno zaščitno opremo

- delo mora slediti tehničnemu napredku

- vseskozi mora nadomestiti nevarno z manj nevarnim

- prednost morajo imeti kolektivni varnostni ukrepi

S temi osnovnimi zahtevami zagotavlja varnost pri delu, ki ni sama sebi namen, temveč preprečuje poškodbe, nesreče in nezaželene dogodke v podjetju.

Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu

Varnost in zdravje pri deluVarnost in zdravje pri delu sta osnovni pravici vsakega delavca, vendar pa ima tudi delavec določene dolžnosti. Upoštevati mora zahteve in izvajati ukrepe za varnost pri delu, uporabljati mora zaščitno opremo, varnostne naprave in sredstva v skladu z njihovim namenom in navodili delodajalca in še marsikaj. Da je v podjetju dobro poskrbljeno za vse dolžnosti oziroma pravice delodajalca in delavca, vam v podjetju Antiriziko pomagamo pri pripravi dokumenta, ki se imenuje izjava o varnosti z oceno tveganja, izvedemo izobraževanje in opozorimo na morebitne pomanjkljivosti.

Za dodatne informacije obiščite našo spletno stran.

Antiriziko | Varnost pri delu, varnost in zdravje pri delu, izjava o varnosti z oceno tveganja, pravilnik o varnosti in zdravju pri delu.