Pošlji povpraševanje

Ocena tveganja - poskrbite za varno delovno okolje

Vsak delodajalec mora sprejeti izjavo o varnosti, katere sestavni del je tudi ocena tveganja. Zakon o varstvu pri delu (Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)) določa natančna pravila, kaj mora ta izjava vsebovati in kako morajo tako delodajalci kot zaposleni ravnati na delovnem mestu. Ocena tveganja in izjava sta namenjeni temu, da zagotovita ustrezne pogoje dela in preprečujejo delovne nesreče. Ocena tveganja se spremeni, kadar se spremenijo razmere na delovnem mestu, o čemer morajo biti ustrezno obveščeni vsi zaposleni. Vsakokrat je treba seznaniti s tem tudi nove sodelavce oziroma zaposlene.

Kaj mora vsebovati ocena tveganja

Varstvo pri delu vključuje tudi jasno zapisano oceno tveganja, ki je del izjave o varnosti. Vsebovati mora naslednje podatke:

- identifikacija in odkrivanje nevarnosti

- ugotovitev, kdo bi bil na delovnem mestu lahko izpostavljen tem nevarnostim

- verjetnost, da pride do delovne nesreče, poklicnih bolezni/bolezni v zvezi z delom, resnost njihovih posledic

- sprejemljivost tveganja

- ukrepi za zmanjšanje nesprejemljivih tveganj

- načrt za izvedbo zahtev in ukrepov

- načrt za postopke

- opredelitev obveznosti posameznih zaposlenih

Ocena tveganja tako jasno in učinkovito zmanjšuje vsa tveganja na delovnem mestu in zagotavlja varno delovno okolje za vse udeležence.

Varstvo pri delu in ocena tveganja

Ocena tveganja - varstvo pri delu in delovne nesrečeOcena tveganja mora biti me drugim izdelana tudi na podlagi posvetovanja z delavci oziroma njihovimi predstavniki. Zapisnik o njem mora delodajalec priložiti oceni tveganja. Obvezna je za vse delodajalce, pomagamo pa vam jo lahko izdelati tudi v podjetju Antiriziko, kjer vam bomo pomagali sestaviti izjavo o varnosti. Ta ne samo preprečuje delovne nesreče, temveč tudi zagotavlja, da se do najnižje mogoče meje zmanjšajo dejavniki, ki bi povzročali, da bi zaradi razmer na delu ali opravljanja dela zaposleni zboleli. To pa je seveda dobro tako za delavce kot z delodajalce, saj zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno poslovanje.

Za dodatne informacije obiščite našo spletno stran.

Antiriziko | Ocena tveganja, delovne nesreče, varstvo pri delu - povezave do naše spletne strani: