Gradbena dovoljenja

Pravnomočno gradbeno dovoljenje je osnova, na podlagi katere lahko pričnete z novogradnjo, rekonstrukcijo objekta, nadomestno gradnjo ali odstranitvijo objekta. Prav tako je pravnomočno gradbeno dovoljenje osnova za spremembo namembnosti objekta ali dela objekta.

Proizvodnji objekti


Gradbena dovoljenja - na kaj morate biti pozorni?

Preden se lotite gradnje, morate biti prepričani, da je na izbranem zemljišču gradnja sploh dopustna. To lahko preverite na pristojni občini - z vplogledom v pravni akt ali s prošnjo za izdajo lokacijske informacije. Priporočljivo se je pozanimati tudi o morebitni varovanosti na podlagi posebnega predpisa. V redkih primerih je za gradbena dovoljenja potrebno pridobiti soglasja pristojih soglasodajalcev. Pred pričetkom gradnje morate imeti urejeno tudi tako imenovano pravico graditi, pozabiti ne smete niti na plačilo komunalnega prispevka in morebitnih ostalih dajatev. Projekt za gradbeno dovoljenje za hišo, poslovni prostor ali kakšen drug objekt vam lahko izdela pooblaščeni projektant.


Projekt za gradbeno dovoljenje za hišo ali poslovni prostor

V Studiu Omnia opravljamo arhitekturno projektiranje - od pregleda izbrane lokacije, izdelave idejnih načrtov ter potrebne projektne dokumentacije, do projektantskega in direktivnega nadzora nad gradnjo, na vašo željo pa opravimo tudi projektiranje notranje opreme. Izdelamo vam projekt za gradbeno dovoljenje za hišo, tako za enostanovanjsko kot večstanovanjsko. Prav tako poskrbimo, da bo odobrena vaša prošnja za gradbeno dovoljenje za poslovni prostor.


Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja

Gre za sistematično urejeno zbirko načrtov, na podlagi katerih pristojni organ presodi, če je gradnja objekta dopustna. V kolikor vse zadošča kriterijem, vam izda pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki predstavlja zeleno luč za pričetek gradnje. Na tem mestu velja opozoriti, da je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja precej skop z arhitekturnimi podatki, zato ga gradbeni delavci ne smejo vzeti kot osnovo za gradnjo. Ravnati se morajo po projektu za izvedbo (PZI), ki mora biti na gradbišču vedno prisoten.

Za več podrobnosti o pridobitvi gradbenega dovoljenja nas pokličite po telefonu ali pošljite elektronsko pošto.