Koši za ločevanje odpadkov TRENTO za vsak dom in pisarno

Koši za ločevanje odpadkovKoši za odpadke TRENTO podjetja Pisarniški stoli Pivk d.o.o. odlično pokrivajo ekološke zahteve po ločevanju odpadkov oz. odpadnih snovi. Namenjeni so za gospodinjstva, podjetja, šole, vrtce in vse druge, ki želijo z ločenim zbiranjem svojih odpadkov po posameznih frakcijah prispevati k ohranjanju narave. Koši za ločeno zbiranje odpadkov so dobavljivi v različnih barvah in velikostih, izdelani pa so iz plastike, kovine, jekla ali visokokakovostnega INOX materiala. Njihova namestitev je enostavna, prav tako tudi uporaba. Koši za odpadke so na voljo z ali brez pedalke ter z eno, dvema ali tremi plastičnimi posodami. Ponudbo dopolnjujejo tudi prostostoječa in mobilna stojala za ekološko ločevanje odpadnih snovi. Ogrodje je iz aluminija, dvižni pokrov in dno pa sta iz plastike. Stojalo je primerno za vreče volumna 120 litrov.

Zakaj je ločeno zbiranje odpadnih snovi pomembno

Koši za odpadkeČisto in urejeno okolje je vrednota, za katero si moramo prizadevati vsi. Količine odpadnih snovi naraščajo iz leta v leto, odlagališča se polnijo, prostora za ureditev novih je vedno manj. Eden prvih korakov k reševanju obremenjevanja okolja je ločeno zbiranje odpadnih snovi. Vedno več gospodinjstev v Sloveniji ima že organizirano obvezno ločevanje odpadkov, saj se vse več ljudi zaveda, kako pomembno je ločeno zbiranje za ohranjanje okolja.
Zakonodaja s področja ravnanja z odpadki nas zavezuje k ločevanju na kraju njihovega nastanka. To pomeni, da moramo skrbno in pravilno razvrstiti odpadke že na mestu njihovega nastanka in jih potem pravilno prepustiti na zanje predvidenih mestih. Za zdaj s koši za ločevanje odpadnih snovi zbiramo bio odpadke, klasične gospodinjske odpadke, plastično embalažo, steklo ter papir. Svojo skupino tvorijo tudi nevarni in kosovni odpadki. Na urejena odlagališča lahko odložimo le še tiste odpadne snovi, ki jih trenutno še ni mogoče predelati.
Ločevanje odpadkov je podlaga za izvajanje postopka recikliranja oziroma predelave odpadnih snovi. Nenazadnje pa ločeno zbiranje odpadnih snovi prinaša številne prednosti, kot so razbremenitev okolja, ohranjanje naravnih virov in varčevanje z energijo. Nekateri odpadki, ki bi končali na odlagališču, so namreč v drugačni obliki lahko ponovno uporabni.

Naredite nekaj za čisto okolje in poskrbite za čim manj odpadnih snovi, nastale odpadke pa ločite in tako omogočite njihovo predelavo. Pri tem vam bodo v veliko pomoč koši za ločevanje odpadkov TRENTO.

Pisarniški stoli Pivk d.o.o. | koši za ločevanje odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov, koši za odpadke- povezave do naše spletne strani:

  • koši za ločevanje odpadkov
  • ločeno zbiranje odpadkov
  • koši za odpadke