Računovodski servis Dajč in Dajč


Podjetju Dajč & Dajč d.o.o. je poleg nepremičnin glavna (sekundarna) dejavnost računovodski servis oz. računovodske storitve. Le-te znajo precej otežiti delo podjetju, če nima na tem področju zaposlenih strokovnjakov. Zato smo mi računovodski servis, ki bo poskrbel za vaše podjetje in računovodske storitve tako ne bodo več omejevale podjetja pri razvoju. Računovodski servis Ljubljana vam je na razpolago na naslednjih področjih:

Računovodske storitve:

  • svetovanje in pomoč pri poslovanju
  • vodenje raznih dodatnih evidenc
  • fakturiranje
  • vodenje knjigeizdanih in prejetih računov
  • blagajniško poslovanje
  • obračunavanje potnih nalogov
  • razna druga drobna dela ...