Računovodstvo Dajč in Dajč


Finančno poslovanje je nujno zlo vsakega podjetja. Z aktualni spremembami na področju računovodstva se seznanjamo vsakodnevno, računovodstvo pa je prav tako predmet našega nenehnega izpopolnjevanja. Naše računovodstvo poskrbi za kvalitetno, učinkovito in zanesljivo poslovanje vašega podjetja.

Računovodstvo podjetja Dajč & Dajč d.o.o. zajema:

  • obračun osebnih prejemkov in dohodnine
  • računalniško obdelavo plač
  • knjiženje in svetovanje
  • pomoč pri izterjavi dolgov
  • obračun davkov
  • izdelavo bilanc in poročil ...


Ker smo široko usmerjeni, smo pripravljeni prevzeti:

  • računovodstvo za zavode
  • računovodstvo za s.p.
  • računovodstvo za d.o.o.
  • računovodstvo za društva ...