Povratniki za vozniški izpit: ponovno opravljanje vozniškega dovoljenja

Ponovno opravljanje vozniškega izpita iz kakršnegakoli razloga je zelo podobno pridobivanju vozniškega dovoljenja voznika začetnika. Če vam je bilo odvzeto vozniško dovoljenje in ste se znašli med povratniki, imamo za vas paket, ki zajema 22 ur vožnje, predavanja CPP in evidenčni kartonček. Povratniki za vozniški izpit dobite pri nas vse potrebno v najkrajšem možnem času.

Povratniki - razlogi za ponovno opravljanje vozniškega izpitaPovratniki za vozniški izpit

Povratniki ste vsi vozniki, ki vam je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja po zakonu, ki ureja prekrške, in ga želite ponovno pridobiti. Ponovno opravljanje vozniškega izpita je možno kadarkoli, pridobite pa ga lahko šele po preteku prepovedi vožnje (običajno po šestih mesecih). V primeru, da vam je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja prej kot v dveh letih od ponovne pridobitve vozniškega dovoljenja, pa je ponovno opravljanje vozniškega izpita možno šele po enem letu od izvršitve odločbe. Ponovno opravljanje vozniškega izpita za povratnike, ki vam je bil izrečen varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja po kazenskem zakoniku (npr. zaradi alkohola), je možno po izvršitvi tega varnostnega ukrepa. Povratniki morate v celoti opraviti postopek usposabljanja za vozniški izpit za ponovno pridobitev vozniškega dovoljenja.

Postopek za ponovno pridobitev vozniškega dovoljenja

Povratniki morate za ponovno pridobitev vozniškega dovoljenja najprej opraviti kontrolni zdravstveni pregled z obiskom prometnega psihologa. Nato morate povratniki ponovno opraviti izpit iz CPP-ja, se udeležiti programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo in uspešno zaključiti ponovno opravljanje vozniškega izpita. Opraviti je potrebno minimalno 22 ur vožnje. Povratniki z izrečenimi kazenskimi točkami ali odvzetim vozniškim dovoljenjem zaradi alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, se morate za prijavo na vozniški izpit namesto dodatnega usposabljanja za varno vožnjo udeležiti rehabilitacijskega programa.

Ponovno opravljanje vozniškega izpita z opravljanjem rehabilitacijskega programa

Ponovno opravljanje vozniškega izpita

Vozniki povratniki, ki ste storili prekršili cestno predmetne predpise (prehitra vožnja, prevožena rdeča luč ipd.), se morate pred ponovnim opravljanjem vozniškega izpita udeležiti programa usposabljanja za varno vožnjo, ki ga izvaja avto šola. Povratniki s prekrški, ki so povezani z vožnjo pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi, pa se morate udeležiti katerega od sledečih programov:

  • zdravstveni pregled s svetovanjem,
  • edukacijske delavnice,
  • psihosocialne delavnice,
  • programi za zdravljenje odvisnosti.


Na podlagi kontrolnega pregleda zdravnik ugotovi ali je šlo v primeru vožnje pod vplivom alkohola (ali drugih snovi) za enkratni dogodek, pogostejše ponavljanje ali odvisnost. Nato določi vrsto rehabilitacijskega programa. S prostovoljno udeležbo rehabilitacijskega programa lahko vozniki, ki niste povratniki in še imate veljavno vozniško dovoljenje, pa ste bili kaznovani zaradi prekrška pod vplivom alkohola, v roku dveh let od prve kazni izbrišete iz evidence 4 kazenske točke. Z nadaljnjo pametno vožnjo nato tudi ponovno opravljanje vozniškega izpita in pridobitev vozniškega dovoljenja nikoli več ne bosta potrebna.


Za še več podrobnosti vabljeni na našo spletno stran!