Voznik začetnik, varna vožnja in vožnja s spremljevalcem

Ste pravkar naredili vozniški izpit? Kot veste, mora vsak voznik začetnik glede na novi zakon do konca svojega začetniškega staža opraviti tudi dodatno usposabljanje za voznika začetnika (varna vožnja). Omogoča pa tudi, da usposabljanje začnete pred pridobitvijo vozniškega dovoljenja. Vožnja s spremljevalcem od 16. leta dalje naj bi močno izboljšala znanje in varnost mladih voznikov, ki so trenutno najbolj izpostavljena starostna skupina v cestnem prometu.

Varna vožnja
Varna vožnja - dodatno usposabljanje voznika začetnika

Voznik začetnik je kandidat, ki je pridobil vozniško dovoljenje. Vsak voznik začetnik je glede na novi zakon dolžan v obdobju do 21. leta oz. 2 leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja, opraviti dodatno usposabljanje voznika začetnika, t.j. varno vožnjo s skupinskimi delavnicami. Varna vožnja je obvezno usposabljanje za vse voznike začetnike za kategorije A2, A ali B. Varna vožnja in njen potek se vpisuje v karton, kjer ima vsak voznik začetnik svojo evidenco o usposabljanju. Varna vožnja obsega teoretični in praktični del. Usposabljanje se nadaljuje s skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa, kjer se vozniki začetniki seznanijo z mogočimi tveganji, nesrečami in njihovimi posledicami. V primeru, da voznik začetnik do prenehanja svojega začetniškega staža iz neutemeljenega razloga ne opravi predpisanega dodatnega usposabljanja, se mu po izteku veljavnosti vozniškega dovoljenja, ne izda novo dovoljenje, razen, če ponovno opravi vozniški izpit. V šoli vožnje Jaguar nudimo voznikom tečaje defenzivne in varne vožnje, nudimo pa tudi osvežitvene in kondicijske vožnje. Varna vožnja in skupinska delavnica pa se izvaja v okviru pooblaščenih organizacij.


Vožnja s spremljevalcem izboljšuje varnost in kulturo mladih voznikov

Vožnja s spremljevalcem je dobrodošla pridobitev, ki jo prinaša novi zakon poleg dodatnega usposabljanja za voznike začetnike. Po mnenju raziskav nekaterih evropskih držav z večletno tradicijo tovrstnega sistema, vožnja s spremstvom močno izboljšuje znanje in varnost mladih voznikov. Vožnja s spremljevalcem, v primerno označenem vozilu, je dovoljena vsaj 16-letnim osebam, ki so opravili teoretični del vozniškega izpita in v šoli vožnje končali praktični del usposabljanja. Te osebe smejo voziti osebni avtomobil pod navedenimi pogoji do pridobitve vozniškega dovoljenja, a največ dve leti od začetka usposabljanja. Vožnja s spremstvom je lahko v domeni enega od staršev, skrbnikov ali druge osebe, ki je stara vsaj 27 let, z veljavnim vozniškim dovoljenjem in v evidenci nima več kot pet kazenskih točk. V primeru mladoletnosti osebe gre lahko na vožnjo s spremstvom spremljevalec, ki ni skrbnik osebe, le s pisnim soglasjem skrbnika. Spremljevalec na vožnji mora biti vpisan v evidenco o vozniških dovoljenjih in evidenčni karton vožnje. Vožnja s spremstvom naj bi pripomogla k oblikovanju mladih voznikov v varne in premišljene udeležence v prometu, obenem pa mu spremljevalec podaja ustrezno kulturo voznika.

Vabljeni tudi na našo spletno stran!