Tečaji CPP in izpit iz CPP-ja za varno vključevanje v prometTečaji CPP

Tečaji CPP, opravljen izpit iz CPP-ja in dobro poznavanje cestno prometnih predpisov so pogoj za opravljanje vozniškega izpita. Še več, so pogoj za varno vključitev v promet. V šoli vožnje Jaguar nas vodi prepričanje, da kandidate učimo voziti za življenje in ne zgolj za izpit, zato tudi vsak tečaj CPP-ja izvajamo z odgovornostjo za zdravje in življenje kandidatov in ostalih udeležencev v prometu. Našim kandidatom so na voljo tečaji CPP in prve pomoči ter paketi usposabljanja za kategorije A in B po ugodnih cenah. Za pripravo pa uporabljamo CPP izpitne pole, ki so zelo podobne tistim, ki jih uporabljajo na izpitnem centru.


Cestno prometni predpisi predstavljajo pričakovano vedenje udeležencev v prometu

Tečaj CPPSte vedeli, da je v cestnem prometu najbolj izpostavljena starostna skupina udeležencev skupina od 15-24 let? Mladi vozniki z opravljenim izpitom iz CPP-ja in svežim vozniškim dovoljenjem, a brez lastnih izkušenj, ki se običajno tudi neradi učijo iz izkušenj drugih. Prepričani so vase in v tehniko ter ne pričakujejo napak drugih, saj jih tudi sami ne delajo. Žal pa tako prepričanje pogosto pripelje do najhujšega. Cestno prometni predpisi so pravila obnašanja na cesti namenjena vsem udeležencem prometa. Velja načelo zaupanja: vsak udeleženec sme pričakovati, da bodo vsi udeleženci v cestnem prometu in tisti, ki skrbijo za ceste, spoštovali predpise o varnosti cestnega prometa in predpise, ki se nanašajo na ceste. Kljub temu pa previdnost ni odveč. Tečaji CPP so namenjeni spoznavanju cestno prometnih predpisov, obenem pa vas tečaj CPP-ja pripravi tudi na boljše spremljanje okolice, kar poveča vašo varnost. Tudi pravilno rešene CPP izpitne pole so en način na pripravo na življenjske situacije.


Tečaji CPP in izpit: izvajanje kvalitetnega in slikovitega usposabljanja o cestno prometnih predpisih

V človeški naravi je iskanje bližnjic: hitreje in zastonj. Te opcije ni na voljo pri opravljanju vozniškega izpita. Le kakovostno opravljeni tečaji CPP zagotavljajo uspešno opravljen izpit iz CPP-ja, manjše število prevoženih ur do vozniškega dovoljenja in manj možnosti za nesreče in kazni v prihodnosti. In to je najbližja in najcenejša pot do vozniškega dovoljenja. Vsi tečaji CPP morajo biti organizirani v skladu s Programom usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil. Pri nas so cestno prometni predpisi tudi v teoriji predstavljeni na zelo slikovit način, da vam zagotovo ostanejo v spominu. Enotedenski tečaj CPP (21 ur) izvajamo v naši učilnici v dopoldanskem in popoldanskem času. Za preizkus znanja teorije uporabljamo testne CPP izpitne pole, ki so zelo podobne republiškim. Tečaje CPP-ja izvaja izkušeni predavatelj z večletnimi referencami.
Tečaji CPP v Šoli učenja Jaguar
Pogoji za vpis v tečaj CPP so:
- dopolnjena predpisana starost glede na kategorijo vozila
- zdravniško spričevalo specialista za medicino dela
- izpolnjen vpisni list v pisarni avtošole
- osebni dokument
- potrdilo o plačilu tečaja CPP


Pri nas dobite tudi testne CPP izpitne pole za nadaljnjo pripravo na izpit.

Za še več podrobnosti vabljeni tudi na našo spletno stran!