Izobraževalni programi

Izobraževalni programi za odrasle ali mlade: trgovec, prodajalec, zdravstveni ali ekonomski tehnik. Programi, ki omogočajo boljše možnosti na trgu dela. Priložnost za vse, ki želijo nadaljevati šolanje ali se prekvalificirati.

Izobraževalni programi

 • Izobraževanja in tečaji s področja javnega naročanja

  Vabljeni k prijavi na izobraževanja, ki jih pripravlja Uradni list. Uspešno opravljeni seminarji in tečaji so predpogoj za uspešno opravljanje izpitov izbranega področja.

 • Ocena požarne ogroženosti

  Ocena požarne ogroženosti in požarni načrt sta pomembna dokumenta za varstvo pred požarom. Požarna varnost stavb za varno delo!

 • Ocena tveganja

  Ocena tveganja je del izjave o varnosti. Upoštevanje navodil za varstvo pri delu preprečuje delovne nesreče.

 • Požarna varnost

  Požarna varnost - Pravilnik o požarni varnosti v stavbahopredeljujepožarni red in kakšna je aktivna požarna zaščita.

 • Varnost in zdravje pri delu

  Varnost in zdravje pri delu - strokovni delavec za varnost pri deluizvaja izobraževanje in pregled delovne opreme. Naj bo varstvo pri delu na prvem mestu.

 • Varnost pri delu

  Varnost in zdravje pri deluso temeljne pravice delavca. Izjavo o varnosti z oceno tveganja določapravilnik o varnosti in zdravju pri delu.

 • Akademija znanja podjetja Kova d.o.o. - organizacija seminarjev

  Akademija znanja in publicistike: organizacija seminarjev ter različna usposabljanja in izobraževanja. Udeleženci poleg potrdila o udeležbi dobijo tudi kreditne točke.