Vozniško dovoljenje se izda osebi, ki je opravila izpit za avto

Vozniško dovoljenje se izda na podlagi vloge za izdajo vozniškega dovoljenja, ki ga vloži, kdor je pred tem opravil izpit za avto. Novo vozniško dovoljenje pa se izda v primeru, če je staro treba zamenjati zaradi poškodbe, obrabljenosti ali če ni več veljavno. Vozniku začetniku se vozniško dovoljenje izda z veljavnostjo do dopolnjenega 21. leta starosti oz. za dobo dveh let po prvi pridobitvi vozniškega dovoljenja. Imetnik veljavnega slovenskega vozniškega dovoljenja lahko na zahtevo dobi tudi mednarodno vozniško dovoljenje. Takšna vozniška dovoljenja izdaja pooblaščena organizacija AMZS d.d, vendar pa mednarodnega vozniškega dovoljenja, izdanega v Sloveniji, ni mogoče uporabljati za vožnjo motornih vozil v Sloveniji.


Cena za vozniški izpit je v Avtošoli Evropa ugodna, nudimo pa vam tudi ugodne pakete ur vožnje in cenejše ure voženj za dijake in študente. Ker imajo naši strokovno usposobljeni učitelji vožnje dolgoletne izkušnje in bogato znanje, že od leta 2000 uspešno pripravljajo bodoče voznike B kategorije na samostojno in varno vožnjo v cestnem prometu.


V šoli vožnje Evropa poskrbimo tudi za voznike povratnike, ki jim je bilo vozniško dovoljenje odvzeto.

Izpit za avto - cena za vozniški izpit sestavljena iz dveh delov

Izpit za avto je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega preizkusa, na katerih kandidat dokazuje svojo usposobljenost za vožnjo motornega vozila v cestnem prometu. Cena za vozniški izpit je tako sestavljena iz cene teoretičnega preizkusa in cene praktičnega preizkusa.


Za opravljanje vozniškega izpita pa mora kandidat izpolniti tudi naslednje pogoje:

  • dopolniti mora 18. let,
  • opraviti mora tečaj prve pomoči in cestnoprometnih predpisov - tečaj CPP,
  • opraviti mora praktično usposabljanje z vozilom v avtošoli,
  • opraviti mora izpit za avto pred republiško komisijo.

Vozniki povratniki morajo ponovno opraviti izpit za avto

Vozniki, katerim je bilo vozniško dovoljenje odvzeto, morajo izpit za avto opravljati ponovno. Od specialista za medicino dela in šport morajo pridobiti novo zdravniško spričevalo, potrdilo o opravljenem tečaju prve pomoči pa velja za vedno. Če so od tečaja CPP pretekla več kot tri leta, se ga morajo ponovno udeležiti in znova opraviti izpit, prav tako se je treba udeležiti psihosocialnih delavnic o varni vožnji. V primeru, če so pretekla več kot tri leta, je treba ponovno opravljati tudi teoretični del na izpitnem centru. V praktičnem usposabljanju morajo kandidati odvoziti najmanj 20 ur voženj. Nato sledi praktični del izpita pred komisijo izpitnega centra.

Vabljeni v Avtošolo Evropa, kjer je cena za vozniški izpit ugodna, naše storitve pa so kakovostne. Najdete nas tudi na spletni strani!

Avtošola Evropa | Vozniško dovoljenje, izpit za avto, cena vozniški izpit - povezave do naše spletne strani: