Optius

Moja zaposlitev.

Zaposlitev v tujini? Zakaj pa ne!


Že nekaj deset let smo priča ponavljajočim se ekonomskim krizam, ki so dandanes veliko bolj globalne, kot so bile kdajkoli prej. Tako lahko kriza v Ameriki ali Nemčiji močno zaboli tudi Slovence, prav tako smo žrtve prepirov med svetovnimi velesilami. Zadnji dve leti je poleg ekonomskih kriz svet zajela še epidemija covida in tudi zaradi epidemije je veliko Slovencev ostalo brez službe.

Globalna povezanost pa ne prinaša le kriz in epidemij za vse, prinaša tudi več možnosti, npr. za zaposlitev v tujini. Slovenija zaradi svoje majhnosti ne zmore ponuditi dovolj delovnih mest, posebno ne visoko kvalificiranih. Tako države, ki so večje in ekonomsko stabilnejše od majhne Slovenije, nudijo več možnosti za zaposlitev. Lahko gre za visoko kvalificirano delovno silo, velikokrat pa za delo v tujini potrebujejo sezonske in priložnostne delavce, pa tudi nižje kvalificirano delovno silo.

Če ste ambiciozni, če bi si želeli dela v tujini, ali pa če ste preprosto le obupali nad iskanjem službe v Sloveniji, potem je morda čas, da pričnete z iskanjem prostih delovnih mest v tujini.


Iskanje zaposlitve v EU

Slovencem je bržkone najlažje poiskati delo v bližnjih državah. Zaposlitev v EU je za mnoge, predvsem mlade, privlačna, vse odkar je Slovenija članica EU, pa je tudi iskanje zaposlitve v kateri od članic precej lažje kot je bilo prej.

Prosta delovna mesta v tujini so objavljena na portalu EURES (https://www.ess.gov.si/eures/iskalci_zaposlitve/poiscite_zaposlitev_v_evropi), enotni življenjepis, ki ga lahko uporabite v 31 evropskih državah in izdelate v več jezikih, pa se imenuje EUROPASS (https://www.europass.si). EUROPASS je spletni sistem, ki vam omogoča, da si ustvarite svoj profil, s pomočjo digitalnih orodij in prednastavljenega formata oblikujete svoj življenjepis, spremno pismo in druge elektronske dokumente, ki vsebujejo informacije za stik in vaše delovne izkušnje.

Kljub temu, da gre za precej zastarelo in prav nič kreativno obliko življenjepisa, pa vam bo gotovo dobro služila pri začetnem iskanju zaposlitve v EU.

Sicer pa je delo v tujini najlažje poiskati preko veleposlaniških predstavništev v Sloveniji in preko zaposlitvenih portalov, npr. Optius.


zaposlitev v tujini

Delo v Avstriji

Še vedno se največ Slovencev odloča za delo v sosednji Avstriji. Razlogov za to je veliko in nekateri so mnogoplastni. Vsekakor pa gre pri Avstriji predvsem za to, da je država finančno stabilna, ekonomsko močna in posledic kriz ne čuti tako hudo kot Slovenija.

Tudi plače so neprimerno višje kot slovenske. Avstrija je kot sosednja država zelo blizu, ljudje, ki živijo na meji, se lahko na delo v Avstrijo vozijo, spijo pa doma. Pa tudi če delate kje dlje od meje, vam bližina sosednje države omogoča vračanje v domovino vsaj za vikend.

Poleg naštetga pa je slovenska skupnost v Avstriji močna, zgodovina slovenske delovne sile pa dolga in bogata. Mnogo Slovencem bo tako tudi v bolj srčnem pomenu besede Avstrija bližje kakor na primer oddaljeni Dubaj.

Iskanje zaposlitve v Avstriji

Kljub vedno lažjemu zaposlovanju v tujini, sploh pa v okviru EU, veliko ljudi še vedno ne ve kako ali kje začeti z iskanjem dela v tujini. Poleg že omenjenih portalov in enotnega življenjepisa, so vam kot tudi že rečeno, na voljo veleposlaništva, pa tudi agencije, ki jih npr.v Avstriji vodijo tam živeči Slovenci. Iskalcem zaposlitve v Avstriji iz Slovenije nudijo stike z avstrijskimi podjetji. Podjetja, ki iščejo tujo delovno silo, se povežejo s takšno agencijo, ki nato dalje kontaktira zainteresirano slovensko javnost. Lahko vam pomagajo pri iskanju stalne zaposlitve ali pa sezonskega dela v Avstriji.

delo v Avstriji

Prednost takšne agencije oz. spletnega mesta je ravno v tem, da ni klasična agencija za zaposlovanje. Slovenskim iskalcem dela v tujini nudi ažurne informacije s strani avstrijskih podjetij. Tako je pretok informacij bolj učinkovit in hitrejši.

Pred pričetkom iskanja ali samega dela v tujini, je zelo pomembno, da veste ali za zaposlitev potrebujete znanje jezika države, v kateri boste delali. V veliki večini je znanje jezika za zaposlitev v tujini sicer potrebno.

Pomembno je vedeti, da imajo slovenski iskalci zaposlitve v tujini prost dostop na trg dela EU, Švice in EGP.

Slovenski državljani imajo tako pravico do stalnega prebivališča in svobodnega gibanja, ter pravico do dela v drugi državi članici EU. Enake pravice imajo tudi vaši družinski člani.

Kljub temu, da približno samo 2% državljanov EU živi in dela v državi članici, ki ni njihova domovina, EU svojim državljanom omogoča prost pretok ljudi in blaga, pa tudi načelo prostega pretoka dela v drugi državi. In sicer imajo tujci, državljani EU, enake pravice kot delavci, ki delo opravljajo v svoji matični državi.


Prednosti dela v tujini

Kljub temu, da je za mnoge Slovence na delo v tujini poslala kriza, pa lahko prav vsakdo z zaposlitvijo v tujini tudi pridobi. Med drugim boste usvojili nove strokovne, posebno pa še osebnostne veščine – karierno in osebnostno boste zrasli. Naučili se boste novega jezika ali pa ga izboljšali, razširili pa boste tudi svoja obzorja. Ker ima tujina na razpolago več prostih delovnih mest, pa boste lahko izbrali delo, ki vam bo najbolj všeč, pa naj bo to stalno, začasno ali pa sezonsko.