Drogovi za zastave kot učinkovito sredstvo promocije

Drog za zastavoDober izgled in ustrezna prezentacija igrata pomembno vlogo pri tem, kako bodo stranke dojemale neko podjetje, zato so drogovi za zastave ključnega pomena za uporabnike promocijskih zastav. Če gre za novo poslovno stavbo ali skladišče so drogovi za zastave zelo učinkovito, estetsko dovršeno in precej opazno sredstvo promocije in reklamiranja. Drogovi za zastave zasedejo le malo prostora in so enostavni za vzdrževanje, učinek, ki ga imajo, pa je seveda vse prej kot zanemarljiv. S svojo visoko opaznostjo drog za zastavo uspešno opozori nase in poskrbi, da si bodo stranke podjetje dobro zapomnile.Drog za zastavo in zastava z logotipom pred podjetjem dopolnjujeta njegovo korporativno podobo in predstavljajo strankam, da gre za veliko podjetje, ki uspešno posluje.

Kako se izdela in montira drog za zastavo?

Drogovi za zastave se lahko izdelajo iz različnih materialov, kot so izredno močen poliesterski material, aluminij ali INOX, in v različnih velikostih. Izdelava drogov za zastave je torej v prvi vrsti odvisna od tega, kateri material bomo izbrali.

Zastave je na drogove mogoče montirati s pomočjo dveh tehnik. Prva pride v poštev pri klasičnih drogovih na škripčevje, ki se lahko nahaja v notranjosti ali zunaj. Druga pa se uporablja za drog za zastavo s preklopnim, prečnim podiranjem na tečajih.

VEČ O ZASTAVAH IN DROGOVIH ZA ZASTAVE

Kaj je potrebno paziti, ko kupujemo drogove za zastavo?

Izdelava droga za zastavoIzdelava drogov za zastave mora biti vnaprej dobro premišljena. Drogovi za zastave so lahko izdelani iz različnih materialov, zato moramo biti previdni, kakšen material bomo izbrali. Aluminij je brez dvoma zelo kvaliteten, saj drog za zastave ne bo zarjavel. Pozornost je potrebno nameniti širini droga za zastave, saj ne sme biti pretanek, ker ima sicer v primeru neurja slabšo stabilnost. Pozorni moramo biti tudi na sam mehanizem, ki ga imajo drogi za zastave. Drog za zastavo ne sme povzročati groznih zvokov, ki so lahko zelo moteči za okolico. Zelo pomembno je tudi to, ali je zastavo mogoče zamenjati, ne da bi drog za zastavo morali podreti.