Register nepremičnin

Uradna evidenca, ki vsebuje podatke o vseh nepremičninah v Sloveniji, se imenuje register nepremičnin. Pojem nepremičnina se smatra za del zemeljske površine skupaj z vsemi pripadajočimi sestavinami. Najpogosteje gre za zemljišče, zemljišče s stavbo, celotno stavbo ali le za del stavbe. Zemljiška parcela je vnesena v zemljiški kataster, stavbe oz. deli stavb pa v kataster oz. register stavb. Največkrat se geodetski podatki za register nepremičnin črpajo prav iz omenjenih dveh katastrov, dopolnjujejo pa jih še podatki iz centralnega registra prebivalcev in podatki popisa nepremičnin.


Kateri podatki se nahajajo v registru nepremičnin

V registru nepremičnin so zbrani:
•    podatki o zemljiščih, evidentiranih v katastru stavb
•    geodetski podatki o stavbah in delih stavb, evidentiranih v katastru stavb
•    podatki o nepremičninah, ki še niso evidentirane v prej omenjenih katastrih


Tako za stavbe kot parcele se v registru nepremičnin nahajajo podatki, kot so lega in velikost, dejanska raba ter posplošena tržna vrednost nepremičnine. V primeru stavbe se v register vnesejo še podatki o starosti objekta, uporabni površini, načinu izgradnje in podobno. V primeru parcele pa sta pomembna podatka namenska raba ter proizvodna sposobnost zemljišča.


Za posamezne nepremičnine so v registru zbrani še podatki s popisa nepremičnin in nekateri podatki, ki so prevzeti iz drugih javnih evidenc. Pridobljeni podatki se redno osvežujejo. Spremembe se v register nepremičnin prevzema iz javnih evidenc (npr. iz zemljiškega katastra in katastra stavb), izvajajo se tudi terenski ogledi in geodetske meritve. Do sprememb v registru lahko pride tudi na osnovi podatkov, ki jih posredujejo lastniki oz. uporabniki nepremičnin.


Geodetski podatki v registru nepremičnin in varnost nakupa

Register nepremičnin odraža dejansko stanje nepremičnin v naravi. Podatki se uporabljajo tako pri prodaji kot tudi pri nakupu nepremičnin. Včasih se zgodi, da je posamezna nepremičnina vpisana le v register nepremičnin, ne pa tudi v zemljiški kataster, kataster stavb ali zemljiško knjigo. Prav tako je možno, da se podatki iz katastrov razlikujejo od podatkov iz registra nepremičnin. V takšnem primeru je potrebno poskrbeti za vnos podatkov v katastre ter vpis lastništva v zemljiško knjigo. Odločite se za varen nakup in poskrbite za ustrezen vpis podatkov, saj vam to lahko prihrani marsikatero kasnejšo nevšečnost.

Za dodatne informacije nas lahko pokličete po telefonu ali nam pošljete elektronsko sporočilo!

VPRAŠAJTE NAS
NAPIŠI KOMENTAR
NAHAJATE SE V KATEGORIJI
VPRAŠAJTE NAS
Spletna stran
Seznam fraz
Register nepremičnin, geodetski podatki, register stavb