Transcendentalna meditacija izkušnje

Transcendiranje je stanje globoke duševne in telesne umirjenosti, ko telo in možgani delujejo popolnoma brez stresa. Gre za edino metodo, ki takoj, sistematično in dokazano povzroči izkušnjo transcendiranja. Med njenim izvajanjem se pojavi izkušnja zelo globoke in zelo prijetne budne umirjenosti, stanje transcendence, oziroma zavesti onkraj časa in prostora.

Rezultati pri tej mentalni tehniki so garantirani. Njeni učinki so bili namreč v 45 letih obsežno raziskani s preko 600 raziskavami. Je edina meditacija, ki je medicinsko priznana kot učinkovita, saj njen učinek ne temelji na placebu, verovanju ali umišljanju rezultatov. Sprejele so jo tudi korporacije in državne ustanove po vsem svetu.

Primerjalne raziskave prav tako nakazujejo, da ima te vrste meditacija 3-5x večje učinke kot katera koli druga metoda. Rezultat, ki ga bomo z drugimi metodami dosegli po 3-5 letih, bomo pri transcendentalni meditaciji dosegli le v enem, prvi učinki pa se navadno kažejo že po nekaj dneh.

Transcendentalna meditacija za otroke

Tovrstna meditacija predstavlja dobro popotnico za življenje vašega otroka. Materialne stvari namreč zastarajo, ali se obrabijo, veščina takšne meditacije pa nikoli, temveč otroku lahko koristi vse življenje.

Izkušnje in raziskave po vsem svetu so nazorno pokazale, da se že po nekaj mesecih njene vadbe učni uspeh otrok močno izboljša. Omenjena tehnika močno izboljša učinkovitost delovanja možganov, ustvarjalnost in sposobnost reševanja problemov ter poveča IQ, zato se otrok, ki jo prakticira lažje uči, si več in hitreje zapomni ter mnogo bolje procesira informacije.

Transcendentalna meditacija zelo hitro poveča otrokovo odpornost na stres. Omili stresno doživljanje šolskih testov, izpitov in spraševanj, zmanjša pa tudi tremo pred nastopi.

Psihološki testi kažejo, da otroci, ki se je naučijo, razvijejo zdravo, pozitivno osebnost, nagnjeno k samouresničevanju. So mnogo bolj srečni in zadovoljni, saj ne poznajo anksioznosti in depresije, imajo pozitivno in zdravo samopodobo, so bolj samozavestni ter ekspresivni. Tovrstna meditacija pripomore pri njihovem izražanju občutkov in misli, razvoju zdrave empatije, senzibilnosti in družabnosti.

Otrok, ki vadi transcendentalno meditacijo, je v stiku s samim sabo, zato spontano čuti, kaj je zanj dobro. Ne potrebuje nenehnega nadzora in usmerjanja staršev ali učiteljev. Prav tako je mnogo bolj v stiku s svojimi telesnimi potrebami. Stresa ne teši s hrano, zato nima težav z debelostjo. Ne ponočuje, temveč spontano v posteljo odhaja pravočasno, zato je bolj spočit in učinkovit. Ti otroci se navadno ne zatekajo k alkoholu in cigaretam, saj imajo ponotranjen občutek o tem kaj je prav in kaj ne.

Transcendalna meditacija pri otrocih izkušnje

Omenjena miselna tehnika pri otrocih ustvarja zdravo, močno fiziologijo in naravno odpornost na bolezni. Ko takšni otroci odrastejo, je verjetnost, da bodo v odraslih letih zboleli za kakšno kronično boleznijo bistveno manjša, saj ima njihova fiziologija že v mladosti zdravo podlago.

Otroci in mladostniki se transcendentalne meditacije lahko naučijo od 10. leta naprej. Za otroke od 4.– 10. leta pa je na voljo prilagojena, otroška oblika te tehnike.

Transcendentalna meditacija depresija

Leta 2010 sta bili opravljeni dve odmevni raziskavi, na UCLA in University of Hawaii, ki sta ugotovili, da so se simptomi depresije za polovico zmanjšali že po zgolj 3 mesecih vadbe Transcendentalne meditacije ter nato ostali nizki ves čas trajanja raziskave.

Transcendentalna meditacija je torej daleč najbolj učinkovit (nekemičen) način za blaženje depresije. Zelo pomembno pa je tudi, da je popolnoma naraven, brez škodljivih stranskih učinkov. Namesto njih bomo opazili številne spremembe, kot so boljše zdravje, več energije, večja ustvarjalnost, razvoj osebnosti, itd.

Transcendentalna meditacija stres

Transcendentalna meditacija je preprosta, naravna in nenaporna miselna tehnika s katero omogočimo duhu in telesu zelo globok počitek, ki izjemno učinkovito odstranjuje posledice stresa, utrujenosti in napetosti. Raziskave kažejo, da z njo ne le odstranjujemo posledice stresa, temveč nanj razvijemo tudi večjo odpornost.