Pošlji povpraševanje

Špela Peternelj, dr. splošne medicine, in njena odločitev za homeopatijo

Špela Peternelj, dr. splošne medicine, je pred nekaj leti zapustila uradno medicino, in to po kar 20 letih dela v družinski ambulanti, ter se odločila za alternativno zdravljenje, natančneje za homeopatijo. Pred tem pa se je seveda dobro poučila o prednostih, ki jih prinaša tovrstni pristop. Vsekakor pogumna odločitev Špele Peternelj, dr. splošne medicine, ki pa svoje izbire danes nikakor ne obžaluje. O pravilnosti njene odločitve pričajo dolge vrste pacientov, ki se zaradi številnih pozitivnih odzivov zanimajo za obisk pri njej, največje potrdilo pa so za Špelo Peternelj zagotovo tisti vse prej kot maloštevilni primeri pacientov, ki jim je uspešno pomagala ...

Kaj je homeopatija in kakšne prednosti prinaša?

Bistvo homeopatije je zdravljenje z uporabo izključno naravnih zdravil, povzame Špela Peternelj. Zdravnik homeopat, ki je sicer po svoji osnovni izobrazbi lahko tudi dr. (splošne) medicine - poleg Špele Peternelj poznamo v Sloveniji še nekaj tovrstnih primerov - tako pacientom pomaga s t. i. homeopatskimi zdravili, katerih glavna prednost je, da nimajo nezaželenih stranskih učinkov. Poleg tega pa so tovrstna zdravila primerna za zdravljenje vseh pacientov, torej tudi starostnikov, otrok in nosečnic.


Špela PeterneljO homeopatskih zdravilih

Špela Peternelj, dr. splošne medicine, poudarja, da ima vsako homeopatsko zdravilo, ki se nikakor ne sme predpisovati lahkomiselno ali brez potrebnega znanja o njem, natančno določen spekter učinkovanja. Tako je naloga homeopata odkriti tisto homeopatsko zdravilo, katerega lastnosti v največji meri ustrezajo pacientovim težavam. Špela Peternelj, dr. medicine, sicer iskreno prizna, da obstajajo razlike pri uspešnosti zdravljenja različnih bolezni s homeopatijo, vendar pa je pristop v osnovi primeren tako za akutne kot za kronične bolezni. Najbolj problematični so primeri, ko so pacientovi organi že močno okvarjeni (tudi v tovrstnih situacijah je sicer možno lajšanje simptomov s pomočjo homeopatskih zdravil), zato je toliko bolj pomembno dovolj zgodnje iskanje ustrezne pomoči, tako v smislu alternativnega zdravljenja kot znotraj uradne medicine. Slednje Špela Peternelj kot dr. splošne medicine nikakor ne zavrača. Svojim pacientom tako ne ukinja zdravil, ki jih predpisuje uradna medicina (njihovo postopno ukinjanje se priporoča šele ob izboljšanju stanja). Uradno in homeopatsko zdravljenje tako nikakor nista sovražnika, ampak zaveznika, z roko v roki napotena proti skupnemu cilju - pacientovi ozdravitvi.