Razpisi za nepovratna sredstva in strokovna prijava na razpis

Svetovalno podjetje Solvit nudi gospodarskim družbam kakovostno in strokovno podprto izdelavo projektne dokumentacije, ki jih zahtevajo različni razpisi za nepovratna sredstva. Prijava na razpis tako zaobsega pripravo obsežnih vsebin, ki so vključene v poslovni in finančni načrt podjetja. Kakovostno opravljen postopek omogoča večje možnosti za pridobitev sredstev iz skladov ter večje možnosti za pridobitev ugodnih bančnih kreditov, ne  glede na to, ali so razpisi za nepovratna sredstva razpisani na lokalnem, nacionalnem ali evropskem nivoju.

Razpisi za nepovratna sredstva


več informacij o prijavi na razpise

Učinkovita prijava na razpis in priprava projektne dokumentacije

Razpisi za nepovratna sredstva niso univerzalni, zato se vsaka prijava na razpis razlikuje in zahteva drugačen pristop. Pri tem je potrebno poiskati najustreznejši natečaj za črpanje sredstev ter zanj najti najugodnejše vire financiranja. Temu pa sledi priprava projektne dokumentacije in poslovnega načrta, ki ju je potrebno predložiti bankam in drugim finančnim institucijam. Solvit, podjetje za poslovne rešitve, vodi celoten postopek projekta in skrbi za to, da vsa oddana dokumentacija izpolnjuje zahteve iz natečaja.

Razpisi – kmetijstvo in izdelava poslovnih načrtov za kmetijska gospodarstva

Razpisi za nepovratna sredstva so namenjeni investicijam na področju predelave in dodelave kmetijskih in živalskih produktov. Razpisi za kmetijstvo nudijo finančno podporo dejavnostim, ki tržijo in razvijajo kmetijske proizvode. Prav tako pa razpisi za kmetijstvo sofinancirajo ali v celoti pokrijejo investicije v izgradnjo kmetijskih objektov, nakup opreme in strojev ter različne naložbe v predelovalne obrate.

Razpisi za nepovratna sredstva v turističnem sektorju

Podjetje Solvit pripravlja projektno dokumentacijo in finančne načrte tudi za javne natečaje v turističnem sektorju. Razpisi za turizem so namenjeni razvoju in trženju inovativnih produktov in storitev v turističnem gospodarstvu, ki temeljijo na projektih trajnostnega razvoja in projektih, ki skrbijo za izboljšanje konkurenčnega položaja na mednarodnem tržišču.


razpisi turističnega sektorja

Javni razpisi – eko sklad za pravne osebe

Eko sklad z razpisi za nepovratna sredstva nudi finančno podporo pravnim osebam, ki želijo investirati v projekte za učinkovito rabo energije in obnovljivih virov energije. Podjetje Solvit tako pravnim osebam pomaga pri izdelavi poslovnih načrtov za črpanje sredstev pri investicijah, kot je na primer vgradnja solarnih ogrevalnih sistemov in toplotne črpalke ter toplotne izolacije strehe, stropov in stavb.

Javni razpisi preko eko sklada