Pravno in finančno svetovanje za podjetja

Pravno svetovanje na področju gospodarskega prava je namenjeno podjetjem, ki potrebujejo pomoč pri pripravi gospodarskih pogodb in splošnih aktov ter dodatno usmerjanje na področju podjetniškega in insolvenčnega prava. Solvit, svetovalno podjetje s celovitimi poslovnimi rešitvami, pa nudi tudi pravno svetovanje pri vodenju postopkov v zvezi s statusno pravnimi spremembami gospodarskih subjektov. Hkrati pa nudi tudi pomoč na področju pravnih postopkov pri finančnih instrumentih ter na področju davkov, natančneje pri izpolnjevanju davčnih napovedi.


Pravno svetovanje pri obligacijskih pogodbah

Svetovalno podjetje nudi pomoč pri sestavljanju in pregledih vseh obligacijskih pogodb ter nadaljnjimi poslovnimi obveznostmi, ki nastanejo na podlagi teh pogodb. Svetovalne storitve obsegajo tudi strokovne napotke pri obveznostih, ki nastanejo na podlagi odškodninske odgovornosti ter podporo pri postopkih v zvezi s stvarnimi pravicami. V to je vključeno tudi pravno svetovanje o dedovanju oziroma o družinskih in dednopravnih razmerjih, kjer se pri nepravdnih postopkih velikokrat uporablja mediacija.

Pravno svetovanje delovno pravo


Pravno svetovanje – delovno pravo in pogodba civilnega prava

Pogodba civilnega prava je pomemben element pri uveljavljanju in varstvu pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja, zato svetovalno podjetje Solvit nudi družbam strokovno pravno svetovanje za delovno pravo. Pravno svetovanje za delovno pravo vključuje tudi pomoč pri sestavljanju in pregledovanju pogodb o zaposlitvi ter napotke pri pripravi internih aktov. Svetovalne storitve v okviru pogodbe civilnega prava zajemajo tudi usmerjanje ob prenehanju pogodb o zaposlitvi iz različnih razlogov.

Ponujamo tudi pravno in finančno svetovanje


Pravno in finančno svetovanje na kapitalskih trgih

Pravno svetovanje na trgu finančnih instrumentov in na kapitalskih trgih obsega pomoč pri registraciji odvisnih borznoposredniških zastopnikov ter pomoč pri pridobitvi dovoljenj nadzornih organov za člana organa vodenja ali nadzora pri subjektih na kapitalskem trgu. Pravno svetovanje obsega zajema tudi pripravo splošnih aktov subjektov kapitalskega trga ter pomoč pri pridobivanju kvalificiranih deležev v subjektih kapitalskega trga. Svetovalno podjetje Solvit nudi tudi pravno svetovanje glede objave nadzorovanih in notranjih informacij ter pomoč pri čezmejnemu opravljanju investicijskih storitev.

Pravno svetovanje