Javni razpisi za nepovratna sredstva za podjetja

Nepovratna sredstva, ki jih v celoti ali deloma financirajo različni evropski in domači skladi ter institucije, so odlična priložnost za gospodarske subjekte v različnih panogah, saj omogočajo razvoj in spodbujajo investicijske projekte. Da bi lahko pravne osebe čim bolj uspešno črpale evropska nepovratna sredstva, pa jim pri pripravi, izdelavi in oddaji potrebne projektne dokumentacije ter finančnih in poslovnih načrtov lahko priskoči na pomoč družba Solvit, ki je specializirana za tovrstne poslovne rešitve.


Nepovratna sredstva za podjetja s prijavo na aktualne projekte

Razpisi za nepovratna sredstva so namenjeni tako malim, srednje velikim in startup družbam ter samostojnim podjetnikom v vseh fazah razvoja. Za uspešno prijavo in črpanje evropskih sredstev iz različnih skladov na evropski, državni ali občinski ravni pa je potrebno poleg izdelave poslovnih načrtov tudi poiskati ustrezne vire financiranja s plani poslovanja in natančno razdelanim planom investicijskega projekta.

Razpisi za nepovratna sredstva


Nepovratna sredstva za gradnjo apartmajev

Nepovratna sredstva so namenjena tudi pravnim osebam s turistično dejavnostjo. Aktualni razpisi za nepovratna sredstva omogočajo črpanje finančne spodbude za investicijske projekte na področju turizma. V sklopu trajnostnega razvoja in prepoznavnosti turističnih storitev in produktov so podjetnikom na voljo tudi nepovratna sredstva za gradnjo turističnih objektov, predvsem pa namestitev, kot so apartmaji.


Nepovratna sredstva za kmetijska gospodarstva

Kmetijskim gospodarskim subjektom so na voljo evropski, državni in občinski javni razpisi za nepovratna sredstva, ki so namenjeni različnim dejavnostim v kmetijstvu. Kakovostni poslovni načrti in prijave na investicijske projekte v kmetijstvu so namenjene črpanju sredstev za dejavnosti, ki razvijajo, tržijo in predelujejo različne kmetijske proizvode. Nepovratna sredstva pa so namenjena tudi nakupu opreme in izgradnji kmetijskih objektov.

Nepovratna sredstva


Razpisi za nepovratna sredstva – eko sklad za obnovljive vire energije

Eko sklad nudi različne naložbene projekte, na katere se lahko prijavijo pravne osebe, ki želijo pridobiti nepovratna sredstva z vlaganjem v obnovljive vire energije. Slovenski okoljski sklad nudi gospodarskim družbam črpanje sredstev pri projektih, ki zajemajo tudi investicije v učinkovito rabo energije in vode, zmanjševanje onesnaževanja zraka, ravnanje z odpadki in drugo.

Več o nepovratnih sredstvih za gradnjo apartmajev