Varovanje podjetja Sintal za varnost, ki si jo zaslužite | Fizično in tehnično varovanje z varnostniki in alarmnimi sistemi

Družba za varovanje Sintal deluje po vsej Sloveniji. Varnostniki, zaposleni v Sintalu, skupaj s sistemi tehničnega varovanja, kot so alarmni sistemi, odlično poskrbijo za vašo varnost. Glede na potrebe naročnikov sami razvijamo naprave in storitve za najučinkovitejše varovanje. Podjetje Sintal bo za vašo varnost najbolje poskrbelo - smo strokovnjaki za kakovostno fizično varovanje z varnostniki in tehnično varovanje, kamor spadajo mehansko varovanje in alamni sistemi.

Sintal-intervencija

Fizično varovanje za varnost oseb in varovanje premoženja z alarmnimi sistemi

Kako pomembni sta naša varnost in varnost našega premoženja, se pogosto zavemo šele, ko ju izgubimo. Pametno si je zagotoviti dobro varovanje, ki ga nudi družba za varovanje Sintal. Kombinacija alarmni sistem + izkušeni in sposobni varnostniki in interventi so najboljše zagotovilo za vašo varnost. Varovanje zagotavljamo na različnih področjih:

 • varovanje oseb in prireditev;
 • protokolarno varovanje;
 • fizično varovanje premoženja, bank in trgovin;
 • intervencije na alarm;
 • prevoz denarja;
 • projektiranje in vgradnja varnostnih in alarmnih sistemov
 • Protipožarno varovanje
 • Receptorska služba.

Sintal-varovanje prireditev Sintal - prevoz denarja

Zaposleni našega podjetja so izkušeni in profesionalni, saj je za opravljanje varnostnih storitev potrebna licenca za varnostnika, ki jo je treba redno obnavljati. Fizično varovanje se deli na različna področja, za katere se lahko specializira varnostnik:

 • varnostnik;
 • varnostni tehnik;
 • operater varnostno-nadzornega centra;
 • prevoznik denarja;
 • intervent.

Tehnično varovanje z alarmnimi sistemi za varovanje pred vlomi in nevarnimi snovmi

Fizično varovanje in tehnično varovanje hodita z roko v roki. Pri tem odigrata pomembno vlogo varnostno-nadzorna centra v Ljubljani in Mariboru, kjer izkušeni operaterji interventom posredujejo informacije o tem, kje se je sprožil alarm oziroma kje je prišlo do vloma ali kraje. Varnostnik - intervent, ki je o tem obveščen, v nekaj minutah prispe na varovani objekt. Alarmni sistem in drugo tehnično varovanje sta torej brez dobre intervencije Bistveno manj učinkovita, kot če je alarmni sistem povezan z varnostniki. Za tehnično varovanje uporabljamo različne varnostne sisteme in alarme:

 • tehnično varovanje s protivlomnim, protiropnim in protipožarnim sistemom;
 • tehnično varovanje z video sistemom;
 • tehnično varovanje s sistemom pristopne kontrole in mehanske zaščite;
 • tehnično varovanje za preprečevanje kraj v trgovinah;
 • tehnično varovanje s sistemom za zaznavanje nevarnih snovi;
 • tehnično varovanje z industrijskimi alarmi.

Več kot družba za varovanje: upravljanje stavb in varnost pri delu

Varovanje oseb in premoženja pa ni edina dejavnost, s katero se ukvarjamo. Nudimo tudi storitev upravljanje stavb, s katero skrbimo za redno in izredno vzdrževanje stavb in utrjujemo varnost:

 • reševanje iz dvigal;
 • tehnično vzdrževanje;
 • hišniška opravila;
 • čiščenje prostorov;
 • administrativna in receptorska dela;
 • pravna opravila.

Varstvo pri delu je tudi v naboru naših storitev:

 • varstvo pri delu in pred požarom;
 • požarno varovanje;
 • varnost in zdravje pri delu;
 • servis hidrantov in gasilnikov;
 • mobilni servis gasilnih aparatov.

Sintal | Varovanje, fizično in tehnično varovanje, varnost in varnostnik - povezave do naše spletne strani: