Varnostniki v Sintalu imajo radi svoje delo - zaposlitev v Sintalu

Naši varnostniki, interventi, prevozniki denarja, tehniki in zaposleni v drugih sektorjih so ogromno pripomogli k temu, da smo danes najmočnejša varnostna družba v Sloveniji in da smo si že leta 1997 pridobili mednarodni standard kakovosti ISO 9001. V podjetju Sintal se trudimo, da vsak varnostnik z veseljem pride na delo. Najboljši varnostniki so za kakovostno opravljeno delo nagrajeni, zaposlenim nudimo tudi stalna izobraževanja. Koncern Sintal zaposluje preko 1800 sodelavcev,ki skrbijo za varnost in kakovostno obratovanje preko 16.000 objektov. Število stalno narašča, kar kaže na dejstvo, da varnostniki in drugi zaposleni v Sintalu odlično opravljajo svoje delo. Dober varnostnik ve, da je za profesionalno in odgovorno varovanje potreben profesionalen in odgovoren odnos. Hkrati se v vodstvu podjetja zavedamo, da lahko le zadovoljen varnostnik kakovostno opravlja svoj poklic.

Sintal-zaposleni

Sintal in zaposlitev - varnostnikom nudimo dinamično delo in prijeten kolektiv

V Sintalu ima vsak zaposleni in tako tudi varnostnik možnost, da razvija svojo kariero. Zaposlitev v Sintalu na delovnem mestu varnostnika je dinamična in zanimiva, hkrati pa varna. V splošnem imajo varnostniki radi svoje delo v podjetju Sintal. Zaposlitev v Sintalu zagotavlja socialno varnost, hkrati pa jim nudi še veliko več:

 • Varnostnik opravlja dinamično delo
 • Vsak varnostnik ima možnost napredovanja
 • Prijeten delovni kolektiv
 • Varnostniki se udeležujejo usposabljanj in izobraževanj
 • Stimulativno nagrajevanje kakovostno opravljenega dela
 • Plača v Sintalu se vedno izplača na plačilni dan in ni nikoli manjša od dogovorjene - lahko pa je višja
 • Vsak varnostnik redno in zagotovo dobiva regres in druge prejemke iz delovnega razmerja
 • Našim varnostnikom nudimo varno zaposlitev in stabilno delovno okolje
 • Uporaba počitniških kapacitet po ugodnih cenah

Zaposlitev v Sintalu: pogoji, ki jih mora izpolnjevati varnostnik

Sintal-varnostnik

Za delo morajo varnostniki izpolnjevati določene pogoje, ki so odvisni od funkcije, ki jo imajo v podjetju Sintal. Zaposlitev v Sintalu varnostnikom zagotavlja reden priliv sredstev, saj je plača v Sintalu vedno izplačana na plačilni dan. Od kandidatov pa se za poklic varnostnik / varnostnica pričakuje, da izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • Državljanstvo RS ali države članice EU
 • Dokončana najmanj osnovnošolska izobrazba (pridobljena v RS)
 • Aktivno znanje slovenskega jezika
 • Nekaznovanost
 • Zdravstvena sposobnost

Za nekatere bolj zahtevne funkcije je potrebna najmanj IV. stopnja izobrazbe, poleg tega pa tudi dobre psihofizične sposobnosti ter pridobitev NPK, licence za varnostnika in izpita za orožje. Preden oseba začne delati kot varnostnik, mora nujno imeti licenco za varnostnika.

Plača v Sintalu je odvisna od zahtevnosti dela

Osnovna plača v Sintalu je odvisna od zahtevnosti delovnega mesta, ki ga varnostnik opravlja (varovanje v trgovinah, varnostnik receptor, prevoz denarja, intervencija...). V dvajsetih letih delovanja so bile v vseh podjetjih koncerna Sintal plače izplačane na plačilni dan. Plača v Sintalu ni niti enkrat zamudila. Naši varnostniki veljajo za zelo uspešne, saj so prijeli že preko 800 vlomilcev ter preprečili mnogo poplav in požarov. Poleg plače v Sintalu upravičenci do regresa za dopust vedno prejmejo regres v zakonsko določenem roku, pogosto celo v višjem znesku od najmanjšega predpisanega. Osnovna plača se lahko zviša za dodatek plače, ki ga prejme varnostnik na podlagi svoje delovne uspešnosti. Zaposlitev v Sintalu prav gotovo naredi mikavnejše tudi dejstvo, da imajo naši varnostniki in ostali zaposleni možnost cenovno ugodnega oddiha v počitniških apartmajih ob morju in v toplicah. Poštene in odgovorne vabimo, da se pridružite našemu pozitivno naravnanemu kolektivu.

Preverite, ali je v podjetju Sintal zaposlitev, ki bi vam ustrezala.

Delovne pogoje, plačo, vzdušje v kolektivu in odnos sodelavcev so opisali zaposleni delavci in delavke Sintala - zaposleni o svojem delu.

Primer:

Silva Rudl, receptorka telefonistka

'V Sintalu delam že dvanajst let in sem zelo zadovoljna, plača je redna, regres je reden, če si priden, dobiš še stimulacijo. Zelo mi je všeč tudi, da imamo pri Sintalu na voljo počitniške kapacitete na morju, v hribih in v toplicah. S sodelavci se zelo dobro razumemo, si med seboj pomagamo in si svetujemo, smo kot velika družina. Kljub recesiji nam zaenkrat nič ne manjka, zato delajmo še naprej kolektivno, pošteno, strokovno in vestno in vse bo v redu.'

Sintal | Zaposlitev v Sintalu - poklic varnostnik | Varnostniki in plača v Sintalu - povezave do naše spletne strani: