Result, d.o.o.

Celovite digitalne rešitve

Pošlji povpraševanje

ERP finance: je to res pravi modul za planiranje denarnih tokov?

ERP finance (Enterprise Resource Planning) imenujemo finančni model oz. programsko opremo, ki se uporablja za upravljanje glavnih funkcij povezanih z računovodstvom in s finančnim kontrolingom. V sklopu le-te najdemo standardne računovodske evidence, med katere spadata tudi glavna knjiga in bilanca stanja. Programsko opremo tako uporabljamo za sestavljanje finančnih poročil, preverjanje in vodenje transakcij, kot denimo za izdajanje računov ali za poročanje odgovornim službam o vsem, kar je povezano s stroški. Poleg tega pa sistem običajno omogoča tudi analiziranje dobičkonosnosti in upravljanje s prihodki.

Glede na našteto, je jasno, da je modul ERP finance res koristen in potreben, ko se ukvarjamo s finančnim planiranjem. Vseeno pa se je smiselno vprašati ali je dovolj učinkovit ali pa morda na trgu obstaja še boljša rešitev.

erp finance

Finančno planiranje: 4 vprašanja, ki si jih enostavno morate zastaviti pred odločitvijo

Danes večina podjetij svoje podatke povezane s poslovanjem in denarnimi tokovi shranjuje v obsežnih tabelah, kjer so le-ti zelo razdrobljeni. Posledično si je potrebno za planiranje na tem področju vzeti zelo veliko časa, veliko ga namreč vzame že samo prečesavanje teh tabel. Ker proces poteka tako dolgo, se kaj hitro lahko zgodi, da so pridobljene informacije povezane s poslovanjem že zastarele. Posledično finančni kontroling ni tako točen, kot bi lahko bil, še manj pa je ažuren, kot bi moral biti.

Finančni model ERP finance sicer dovoljuje dokaj velik nadzor nad denarnimi tokovi in vsem, kar je povezano z računovodstvom in ostalimi elementi finančnega planiranja. Ampak ali je finančni kontroling z njim zares dovolj hiter in učinkovit?

Ko se boste odločali ali imate res pravo orodje za tovrstne procese, si postavite 4 vprašanja.

  1. Ali bodo med planiranjem dejanski in planski podatki res dostopni na enem mestu in posledično dostopni dovolj hitro?
  2. Ali bo izbrana rešitev pripomogla, da bo podjetje postalo bolj agilno?
  3. Kako je ekipa, ki skrbi za planiranje ter vsi ostali, ki so vključeni v proces le-tega, zadovoljna z izbrano rešitvijo?
  4. Koliko nas bo orodje stalo in kako hitro bomo z njegovo pomočjo prišli do želenega učinka?


Planiranje znotraj ERP financ je pogosto preveč kompleksno ali pa je v sistemu preveč podatkov, da bi se v njem znašli. Če bomo sistemu ERP dodali še nek drug sistem, lahko hitro pride do zapletov, kot je na primer podvajanje podatkov. Posledično je delovanje s pomočjo omenjenega sistema lahko zelo neučinkovito. Finančno planiranje s pomočjo ERP financ se tako lahko močno podaljša ali postane celo popolnoma neučinkovito. Excel je še manj primeren za urejanje in pregledovanje tovrstnih podatkov. Posledično je smiselno razmisliti o drugačni obliki rešitve za tovrstno planiranje.

Dejstvo je, da je cilj kakršnega koli planiranja podpreti odločitve povezane z delovanjem na podlagi pridobljenih podatkov. Čeprav običajno za planiranje povezano z denarnimi tokovi in poslovanjem v prvi vrsti poskrbi oddelek za finance, mu pri tem morajo pomagati tudi drugi oddelki. Najbolj učinkovito planiranje namreč vključuje tudi tiste posameznike, ki so v končnem stiku s strankami in tako najbolj poznajo njihove želje, potrebe in probleme.

Da bi ti lahko pomagali, morajo razumeti rezultate. To pomeni, da bo najbolj učinkovit program takšen, ki ga bodo razumeli tudi oni. To pa posledično pomeni, da bo podjetje s pomočjo všečne rešitve za vse akterje na dolgi rok postalo v svojih procesih in planiranjih bolj agilno. Vse to lahko implementiramo tudi na druge zaposlene in tako dobimo odgovor na tretje zastavljeno vprašanje: kako je ekipa, ki skrbi za planiranje ter vsi ostali, ki so vključeni v proces le-tega, zadovoljna z izbrano rešitvijo.

Seveda pa je pri izbiri pravega orodja za finančni kontroling potrebno upoštevati tudi to, koliko nas bo to stalo, in njegovo učinkovitost. Ko boste iskali najboljšo rešitev, se morate zavedati, da ni edini pomemben strošek licenčnina. Na rešitev je namreč potrebno pogledati celostno. Pri tem je treba upoštevati skupen strošek lastništva, pri katerem je pri razmisleku potrebno upoštevati tudi:

  • čas izvajanja,
  • kako enostavna je uporaba,
  • kakšni so stroški opreme, kamor sta vključena tako strošek strojne kot programske opreme,
  • kakšne stroške nam bo prineslo svetovanje,
  • koliko nas bo stala administracija,
  • ne nazadnje pa je potrebno vedeti tudi koliko časa nam bo vzela implementacija izbrane rešitve.


Šele odgovori na vsa ta vprašanja bodo dali pravi odgovor na to, katera rešitev za planiranje v posameznem podjetju je najboljša.

finančni kontroling

Odlična rešitev za finančni kontroling

Podjetje Result je razvilo hitro, učinkovito in natančno rešitev, ki lahko priskoči na pomoč vsem deležnikom, ki delujejo znotraj procesa finančnega planiranja.

Z njo so podjetjem omogočili, da poskrbijo za zelo hiter pregled podatkov in tako dobijo popolnoma jasno sliko o svojem poslovanju. Hkrati omenjena rešitev vodjem omogoča, da se na podlagi konkretnih kazalnikov odločijo za pot do uspešnosti njihovega podjetja. Finančnikom pa rešitev omogoča, da poskrbijo za avtomatizacijo planiranja in imajo popolni nadzor nad financami in procesi, ki tičijo za njimi. Več o sistemu in načinu kontrole boste izvedeli, če se boste obrnili direktno na podjetje.