Bilance podjetij so pokazatelj uspešnosti poslovanja podjetja


Bilance podjetij nam povedo, kako je podjetje poslovalo v preteklem obdobju. Podatki iz bilance stanja so izkaz finančnega stanja podjetja, v katerem je zajeta uspešnost poslovanja za preteklo leto. Bilance se izračunavajo za obdobje od 1. januarja do 31. decembra. Iz tega obdobja se izpiše vsote končnih stanj vseh zneskov, analiza bilance stanja pa nam na koncu pove, kako uspešni oziroma neuspešni smo bili. Tako se na podlagi bilance izvede poslovno načrtovanje za prihodnje leto. Analiza bilance stanja je še bolj natančna in informativna, če združimo podatke iz več let. Vsi ti podatki iz bilance stanja nam tako ponudijo osnovo za celotno ovrednotenje poslovanja podjetja, obenem pa lahko z vsakoletnimi podatki iz bilance stanja naredimo dobro analizo poslovanja in finančni načrt. Takšna analiza bilance nam omogoča, da odpravimo ponavljanje slabih odločitev in se osredotočimo na boljše poslovanje.

 

Analiza bilance stanja običajno traja kar tri mesece


Dvostavno knjigovodstvo ali tudi dvostavno računovodstvo je tisto, ki zahteva končne bilance stanja. Dvostavno knjigovodenje se tako imenuje zato, ker se zneske vpisuje na dve mesti – v dnevnik in glavno knjigo. Ti podatki se na koncu posameznega leta zberejo na eno mesto – na obrazec za bilance. Bilance stanja so dvostranski računovodski izkaz, ki na eni strani prikazujejo stanje sredstev podjetja in na drugi stanje obveznosti na določen dan imenovan tudi presečni dan. Analiza bilance stanja običajno traja tri mesece od začetka januarja do konca marca. V tem času je potrebno preveriti vse podatke in zneske, jih uskladiti z dejanskimi stanji in letnimi popisi, da na koncu ne bi prišlo do napak pri izkazovanju dejanskega stanja v izkazih in poslovnih poročilih.

 

Bilance: redne bilance stanja podjetij in izredne bilance stanja


Redne bilance stanja podjetij se izvedejo ob koncu poslovnega leta. Poznamo pa tudi izredne bilance, ki nastopijo takrat, ko ustanavljamo podjetje – te se lahko imenujejo tudi otvoritvene bilance. Izredna analiza bilance stanja pa nastopi tudi ob likvidaciji, stečaju ali prisilni poravnavi podjetja. Bilance stanja lahko razdelimo tudi časovno: lahko so predračunske ali obračunske bilance, ali pa tudi medletne, letne in končne bilance. Podatki iz bilance stanja so torej pravi pokazatelj uspešnega poslovanja našega podjetja in vodilo za pravilno finančno in poslovno načrtovanje.

 

RE-ING d.o.o. | Analiza bilance stanja, podatki iz bilance stanja, bilance podjetij, bilance, povezava do naše spletne strani:

 

VPRAŠAJTE NAS
NAPIŠI KOMENTAR
NAHAJATE SE V KATEGORIJI
ZEMLJEVID