Knjigovodenje - kvalitetno vodenje poslovnih knjig


Zaupajte knjigovodenje oz. vodenje poslovnih knjig vašega podjetja našim strokovnjakom v podjetju RE-ING d.o.o. Naše dolgoletne izkušnje in sprotno izobraževanje o novih trendih vodenja poslovanja so naša in vaša garancija za kakovostno enostavno knjigovodstvo ali dvostavno knjigovodstvo ter računovodstvo za samostojne podjetnike in ostala podjetja. Nudimo vam tudi računovodstvo za društva in ustanove, davčno svetovanje in poslovno načrtovanje. Vabimo vas, da si ogledate našo spletno stran in nas pokličete!

Enostavno knjigovodstvo - vodenje poslovnih knjig za manjša podjetja


Enostavno knjigovodstvo ali tudi enostavno računovodstvo je knjigovodenje primerno za samostojne podjetnike. Enostavno knjigovodstvo se tako imenuje zato, ker se zneski vpisujejo samo enkrat - na en konto v knjigo prihodkov in odhodkov. Enostavno vodenje poslovnih knjig ima določene omejitve. Ena izmed njih je zelo majhno število zaposlenih - do tri. Druge omejitve za enostavno knjigovodstvo so nizki prihodki in nizka povprečna vrednost aktive. Ko so ti kriteriji preseženi, je potrebno voditi dvostavno knjigovodstvo.

Dvostavno knjigovodstvo ali dvostavno računovodstvo


Dvostavno knjigovodstvo je ponekod poimenovano tudi dvostavno računovodstvo. Dvostavno vodenje poslovnih knjig zajema malo bolj zapleteno knjigovodenje. Enostavno knjigovodstvo je vezano na enostransko beleženje poslovnih dogodkov, dvostavno knjigovodstvo pa zajema dvojno beleženje zneskov. Zneske je potrebno vpisati na dva konta - v dnevnik, kjer se beleži časovno vodenje, in v glavno knjigo, kjer se beleži vsebinsko vodenje. Knjigovodenje na ta način vsebuje še pomožne knjige, ki služijo za natančnejše zapise in kontrolo glavne knjige. Dvostavno vodenje poslovnih knjig uporabljamo za velika podjetja, zasebne in javne zavode, najrazličnejše ustanove in tudi za samostojne podjetnike. Za kakovostno knjigovodenje in računovodenje pokličite RE-ING računovodski inženiring in davčno svetovanje!

RE-ING d.o.o. | Knjigovodenje, vodenje poslovnih knjig, enostavno knjigovodstvo, dvostavno knjigovodstvo, povezava do naše spletne strani: