Računovodstvo za samostojne podjetnike oz. računovodstvo za s.p.


Računovodstvo za samostojne podjetnike ali krajše računovodstvo za s.p. je ena izmed možnosti računovodenja v podjetju RE-ING d.o.o. Nudimo tudi računovodstvo za društva in zavode ter računovodstvo za d.o.o. in ostala podjetja. Računovodstvo za samostojne podjetnike je lahko enostavno ali dvostavno računovodstvo. Za kakršna koli vprašanja pa vam nudimo tudi računovodsko svetovanje naših strokovnjakov, ki se redno izobražujejo o najnovejših dognanjih na področju računovodenja in standardov. V našem podjetju so v ospredju slovenski računovodski standardi, na podlagi katerih vam omogočamo računovodsko svetovanje in vodimo poslovne knjige vašega podjetja.

Računovodstvo za s.p. - enostavno računovodstvo


Enostavno računovodstvo
ali enostavno knjigovodstvo je primerno za mikro in majhna podjetja, torej običajno za samostojne podjetnike. Enostavno računovodstvo za samostojne podjetnikezajema:

  • vodenje knjige prihodkov in odhodkov,
  • register osnovnih sredstev,
  • evidenco terjatev in obveznosti.

Enostavno računovodstvo oz. knjigovodstvo pomeni, da se vsak znesek zabeleži samo enkrat, dvostavno računovodstvo pa mora imeti znesek zabeležen na dva različni mesti oz. na dva konta. Ko s.p. preseže 3 zaposlene, pa mora voditi dvostavno knjigovodstvo. V primeru nejasnosti ali posebnih zahtev vam nudimo računovodsko svetovanje, zato nas pokličite!

Dvostavno računovodstvo za samostojne podjetnike


Dvostavno računovodstvo za s.p. je malo bolj zapleteno. Dvostavno računovodstvo za samostojne podjetnike pomeni vodenje dveh knjig - dnevnika in glavne knjige, za dodatno pomoč pa služijo še pomožne knjige. Dvostavno računovodstvo pravzaprav ponuja časovno in vsebinsko vodenje podatkov podjetja, ki ga enostavno računovodstvo ne: časovno vodenje v dnevniku, vsebinsko pa v glavni in pomožnih knjigah. Imate dodatna vprašanja? Računovodsko svetovanje podjetja RE-ING d.o.o. vam omogoča, da vam naši strokovnjaki razložijo najnovejša dopolnila k računovodskim standardom.

RE-ING d.o.o. | Računovodstvo za samostojne podjetnike, računovodstvo za s.p., enostavno računovodstvo, dvostvano računovodstvo in računovodsko svetovanje, povezava do naše spletne strani: