Računovodsko svetovanje | Strokovno vodenje poslovnih knjig in svetovanje

V računovodskem servisu Krevh mba d.o.o. ponujamo zanesljive in cenovno ugodne računovodske storitve od vodenja poslovnih knjig do priprave zaključnih računovodskih izkazov (zaključni račun, davčni obračun, letno poročilo). Obenem pa s stalnim izobraževanjem in strokovnostjo nudimo davčno in računovodsko svetovanje za optimalnejše poslovanje vašega podjetja.

 

Računovodsko svetovanje Krevh mba d.o.o. | Vodenje poslovnih knjig in ostale storitve

V sklopu naših storitev vam nudimo celovito vodenje računovodstva in računovodsko svetovanje. Glede na vaše potrebe pa opravljamo tudi posamezne storitve:

 • vodenje poslovnih knjig (knjiženje listin, vodenje prihodkov in odhodkov, pregled prometa, terjatev in obveznosti…)
 • obračuni (davčni obračun, obračun plač, najemnin, dohodnine, podjemnih in avtorskih pogodb, obresti,…)
 • izdelava poročil (zaključni račun, polletno in letno poročilo, poročila državnim in bančnim inštitucijam,..)
 • sestavljanje pogodb
 • pomoč pri ustanavljanju novega podjetja
 • svetovanje
 •  …

 

Računovodsko svetovanje | Priprava zaključnega računa, letnega poročila in davčnega obračuna

Osnovni namen poročanja o poslovanju (zaključni račun, letno poročilo) je nudenje informacij različnim subjektom (inštitucijam, potencialnim poslovnim partnerjem idr.) za podporo pri njihovem odločanju. Nudimo računovodsko svetovanje – davčno in finančno svetovanje - pri pripravi zaključnega računa, letnega poročila in davčnega obračuna. Zavedamo se pomembnosti optimizacije poslovanja, zato poleg vodenju poslovnih knjig dajemo skozi leto velik poudarek davčnemu in računovodskemu svetovanju. Rezultati svetovanja so vidni tudi v zaključnem računu in letnem poročilu stranke.

 

Računovodsko svetovanje | Svetovanje za podporo vašim poslovnim odločitvam

Računovodske informacije, strnjene v računovodskih izkazih (zaključni račun, letno poročilo, davčni obračun), so eden od temeljev sprejemanja poslovnih odločitev. Podjetniku je glavni vir računovodskih informacij običajno njegov računovodski servis, ki mora poleg zanesljivega vodenja poslovnih knjig in ostalih storitev nuditi tudi strokovno računovodsko svetovanje.

 

Računovodsko svetovanje zajema:

 • obveščanje o novostih v zakonodaji, ki se nanaša na vašo dejavnost,
 • kontrolo prejetih in izdanih računov, pogodb in ostalih knjigovodskih listin in seznanjanje s pomanjkljivostmi ali nepravilnostmi,
 • vsebinsko kontrolo poslovnih dogodkov in seznanjanje z neobičajnimi ali sumljivimi dogodki,
 • pomoč pri administriranju, poročanju,
 • svetovanje pri vodenju evidenc in izdelavi kalkulacij,
 • in drugo.

 

Poleg kontrole vašega poslovanja se na nas obrnite tudi za pregled letnih poročil in ostalih izkazov vaših (potencialnih) poslovnih partnerjev. S tem si zagotovite dodatno informacijo v vašem odločitvenem procesu.

 

Računovodski servis Krevh mba d.o.o. | Računovodsko svetovanje, vodenje poslovnih knjig, zaključni račun, letno poročilo, davčni obračun- povezave do naše spletne strani:

VPRAŠAJTE NAS
NAPIŠI KOMENTAR
NAHAJATE SE V KATEGORIJI
VPRAŠAJTE NAS
B2C
Računovodski servis Krevh MBA d.o.o.
Naslov
Tržaška cesta 64
1000 Ljubljana
Delovni čas
Pon. - čet. od 8. do 12. ure in od 13. do 16. ure (sreda do 17. ure), petek od 8. do 14. ure. Sobote, nedelje in prazniki zaprto.
Spletna stran
E-pošta
01 256 83 71
041 889 595
Seznam fraz
Računovodsko svetovanje, zaključni račun, letno poročilo, davčni obračun, vodenje poslovnih knjig, svetovanje
ZEMLJEVID
DRUŽABNA OMREŽJA