Pošlji povpraševanje

2. gradbena faza novogradnje je izključno naša odločitev

Po zaključeni 1. gradbeni fazi novogradnje, ko sta pripravljena gradbišče in zemljišče,  sledi 2. gradbena faza. 2. gradbena faza je postavitev kletne plošče, pri gradbenih objektih, ki bodo imeli klet. Odločitev gradnje kleti je v 2. gradbeni fazi odvisna predvsem od želja stranke ter od podlage na katero gradimo. Pri novogradnji je pomembno, da pretehtamo vse možnosti. Bomo gradili klet ali raje dodali shrambo? Klet ima zagotovo pomembno vlogo v stanovanjskih kompleksih, kjer je prizidek nemogoč, prostor pa lahko dodatno izkoristimo za shranjevanje. Kaj pa v novogradnji? Gradnja kleti je odlična izbira za pridobitev dodatnega shrambnega prostora ali bivalnega prostora. Če ne moremo graditi v višino lahko pod zemljo. Ena izmed prednosti je zagotovo ta, da na temperaturo v kleti vpliva zemljina. Kar pomeni, da so razmere v kleti vedno enake. Izvedba kleti ni mogoča povsod. Če je naše zemljišče nagnjeno, zamočvirjeno ali ima visoko podtalnico se je kleti bolje izogniti. Odločitev, ali klet želimo ali ne, moramo sprejeti že pri dogovarjanju o ponudbi. Cena gradnje kleti je odvisna od velikosti prostora in podlage, kjer bomo gradili. V kolikor je za gradnjo kleti potrebno miniranje, bodo tudi stroški gradnje večji. Pravilna izvedba zasipa kletnih zidov je pomembna, da se ti kasneje ne posedajo preveč.

Postavitev kletne plošče

Naloga opornih zidov v procesu gradnje kleti

Če se odločimo za gradnjo kleti, se v 2. gradbeni fazi postavi kletna plošča, katere mere in nosilnost so usklajene s proizvajalčevimi zahtevami. Izrednega pomena je, da so postavljene kletne plošče v 2. gradbeni fazi narejene natančno, saj so pogoji za postavitev kletnih plošč izjemno strogi. Pred začetkom postavitve kletne plošče strokovnjak pregleda temeljno betonsko ploščo, dostop, prostor za skladiščenje, utrjenost terena ter priključek elektrike in vodovoda. Naloga opornih zidov pri gradnji kleti je varovanje vkopanih brežin, posedanja terena in preprečitev zdrsa. Temeljenje opornih zidov je narejeno s sprednje strani zidu. Pri gradnji opornega zidu 2. gradbeni fazi je treba upoštevati velikost temeljev, ustrezno armaturo, pritisk zemlje na oporni zid in kakovost betonske mešanice. Oporni zidovi so lahko iz kamna, betonskih zidakov ali armiranega betona. Po izkopu gradbene jame s temelji se nasuje gramoz, ki ga ustrezno utrdimo. Dobro utrjeno podlago betoniramo, namestimo lesene opaže in vgradimo primerno armaturo, ki je rebrasto železo, povezano s stremeni. V prej pripravljen opaž vlijemo beton in počakamo, da se utrdi. Končani gradnji opornega zidu v 2. gradbeni fazi sledi postavitev drenažne cevi s filtrom. Skozi to odtekata talna in padavinska voda v meteorno kanalizacijo. Da preprečimo vdor vode ter preprečimo poškodbe, korozijo in rjavenje, vgradimo hidroizolacijo.

Pridobite več informacij o izdelavi kleti