Elektro projektiranje električnih inštalacij za nizke in visoke gradnje

Projektiranje električnih inštalacij je zelo zahtevno delo, ki pa nam ne predstavlja nobenih težav. Čeprav je naše podjetje še mlado, elektro projektiranje izvedemo strokovno, hitro in predvsem visoko kvalitetno. Veliko ljudi je mnenja, da projektiranje električnih inštalacij ni nujno potrebno, vendar je to izredno napačno prepričanje. Zelo pomembno je, da je projektiranje pred izgradnjo objekta opravljeno kakovostno in natančno. Takšno načrtovanje elektroinštalacij bo na dolgi rok zagotovo pripeljalo do nižjih stroškov, saj je za kasnejše elektroinštalacije ponavadi treba seči kar globoko v žep. Naše podjetje vam nudi ugodno elektro projektiranje ter celovite rešitve za izvedbo transformatorske postaje. Delujemo tudi v dobro naselij, saj poskrbimo, da je javna razsvetljava projektirana optimalno. Odločite se za AVelis - strokovnjaki na področju projektiranja električnih inštalacij.

Elektro projektiranje za različne objekte in naprave

S podjetjem AVelis d.o.o. smo na trg vstopili šele pred kratkim, vendar nam pretekle izkušnje omogočajo, da smo na področju elektro projektiranja in elektroinštalacij postali veliki strokovnjaki. Naša ponudba projektiranja električnih inštalacij je zelo bogata, zajema pa naslednje:

  • projektiranje električnih inštalacij in električne opreme visokih gradenj
  • projektiranje elektro inštalacij in električne opreme nizkih gradenj
  • elektro projektiranje srednjih in nizkonapetostnih omrežij
  • elektro projektiranje transformatorske postaje
  • projektiranje elektro inštalacij - javna razsvetljava
  • projektiranje signalno komunikacijskih inštalacij
  • elektro projektiranje pametnih inštalacij
  • projektiranje krmiljenja za strojne naprave, čistilne naprave in črpališča
  • projektiranje foto-napetostne elektrarne

Pod projektiranje signalno komunikacijskih inštalacij spadajo ozvočenje, video-konferenčni sistemi, pametne elektro inštalacije, sistemi aktivnega odkrivanja in javljanja požara, tehnično - protivlomno varovanje, video nadzor, kontrola vstopa, registracija delovnega časa in podobno.

Projektiranje električnih inštalacij za transformatorske postaje

Transformatorske postaje so del električnega sistema in zagotavljajo distribucijo električne energije do končnih uporabnikov. Glavna naloga transformatorske postaje je sprememba napetosti električnega toka. Pri nas opravimo projektiranje transformatorske postaje na vseh mogočih lokacijah. Vedno poskrbimo, da se projekt razvije od ideje do končne rešitve v najkrajšem možnem času.

Elektroinštalacije in javna razsvetljava

Naši inženirji za projektiranje električnih inštalacij so izobraženi ljudje, ki svoje znanje redno nadgrajujejo. Pri nas poskrbimo tudi za to, da je javna razsvetljava postavljena optimalno. Skrbno načrtovanje javne razsvetljave je zelo pomembno, saj nestrokovno izvedeno delo lahko pripelje do energijske neučinkovitosti in s tem do višjih stroškov. V podjetju AVelis d.o.o. izvajamo tudi elektroinštalacije. Elektro inštalacija ne pride v poštev le pri novogradnjah, temveč tudi pri adaptaciji električne napeljave. AVelis - naj za elektroinštalacije poskrbijo izkušeni mojstri.

AVelis | Projektiranje električnih inštalacij, elektro projektiranje, elektroinštalacije, transformatorske postaje, javna razsvetljava - povezave do naše spletne strani: