Polaganje - tlakovci, betonski robniki, drobir in gramoz ter kremenov pesek

Med vsemi načini ureditve dvorišča so še vedno najpogostejša izbira betonski tlakovci. Polaganje te vrste utrditve je sicer nekoliko enostavnejše kot polaganje kamna porfida, a kljub temu ni tako preprosta, da bi se je lahko lotil vsakdo. Poleg ureditve podlage, za katero potrebujemo drobir ali gramoz, je za dolgoročno trdno in trpežno površino treba tlakovce utrditi, za kar je potreben kremenov pesek ali mivka. Tlakovci oziroma njihovo polaganje torej kljub vsemu zahtevata veliko mero znanja in izkušenj, če želimo, da nam urejeno dvorišče ali dovoz služita čim dlje. Za popolno ureditev so potrebni tudi betonski robniki.


Drobir in gramoz pod tlakovci - polaganje

Preden začnemo z delom, moramo pripraviti podlago, na katero bodo položeni tlakovci. Polaganje tlakovcev se začne že s pripravo ustreznega osnovnega sloja, ki ga sestavljajo gramoz, drobir ali tampon ustrezne debeline. Strokovnjaki dobro vedo, da je debelina osnovnega sloja odvisna od tega, kako obremenjena bo tlakovana površina, saj je ravno od debeline osnovnega sloja (drobir, gramoz ...) odvisna končna nosilnost. Dobro je treba utrditi tudi prostor, kjer bodo betonski robniki. Ko je osnovni sloj dobro utrjen, nanj nanesemo še 3 do 5 cm debelo posteljico iz peska ali drobirja. Ta mora biti tako visoka, da bo na koncu polaganja s tlakovci vred približno 1 cm višja od predvidene višine dvorišča.


Kremenov pesek za utrditev

polaganje tlakov, tlakovanje kamna

Ko zaključimo polaganje, tlakovci potrebujejo še utrditev. Tako kot smo za osnovni sloj uporabili drobir ali gramoz, zdaj za utrjevanje uporabimo mivko ali kremenov pesek. Namenjena sta temu, da ju posujemo oziroma pometemo v fuge med tlakovci. Polaganje se torej ne zaključi, ko so tlakovci razvrščeni na tla ali ko jih razporedimo med betonske robnike, temveč jih moramo za zaključek še utrditi s planirno desko. S tem dosežemo ustrezno trdnost in preprečimo, da bi se med tlakovci nabrala umazanija ali prst. To bi namreč omogočilo rast trave ali mahu med njimi.


Askaz | Polaganje - tlakovci, drobir, kremenov pesek, betonski robniki in gramoz - povezave do naše spletne strani: