Temperaturni regulator, s katerim bo regulacija zelo preprosta


Temperaturni regulator se uporablja v kombinaciji z grelci različnih tipov. Kot je mogoče razbrati že iz njegovega imena, je osnovna naloga, ki jo ima, regulacija temperature. Kako zahteven bo ta proces, pa je odvisno od kompleksnosti sistemov, v katerih se uporabljajo grelci. To torej pomeni, da je pomembno, da se regulator izbere z upoštevanjem specifičnih okoliščin uporabe.

Temperaturni regulator


Regulator temperature za centralno ena najbolj razširjenih vrst  

Ena izmed oblik, s katero se pogosto srečujemo v našem vsakodnevnem življenju, je zagotovo regulator temperature za centralno ogrevanje, ki ga pogosto imenujemo kar termostat. Ta omogoča, da ogrevanje vseh sob v stanovanju povsem prilagodimo svojim potrebam in da zmanjšamo energetske izgube, posledično pa seveda znižamo stroške oziroma porabo.

Več o regulaciji temperature


Kapilarni termostat – preprost regulator sobne temperature na radiatorju

Regulacija je možna tudi na posameznem radiatorju. V tem primeru se praviloma uporabljajo kapilarni termostati, ki pridejo v poštev še pri mnogih drugih aplikacijah grelcev, ki veljajo za manj zahtevne. S kapilarnimi termostati, ki jih za vas izdelamo v podjetju Vimosa, si na primer prav tako pomagamo pri segrevanju vode, shranjene v zalogovnikih. Praviloma se tovrstni termostati, ki so lahko nastavljivi ali varnostni, priporočajo povsod tam, kjer ni potrebe po izjemni preciznosti in po nadpovprečno kratkem odzivnem času.

Regulacija temperature


Zahtevnejša regulacija temperature: temperaturni regulator kot posebna enota

Pri kompleksnejših aplikacijah regulacija temperature običajno poteka s pomočjo posebnih enot, ki so lahko fiksne (nameščene v omarici) ali prenosne. Oba podtipa sta prav tako del proizvodnega programa našega podjetja. Število območij pri prenosnih enotah prilagodimo vašim potrebam – možnih je celo do 12 različnih področij. Ne glede na to, za kateri podtip se odločite, poskrbimo za celostno pripravo, kar pomeni, da bo vaša glavna naloga zgolj priklop na električno omrežje. Seveda pa je možno pri nas najprej naročiti grelec, ki ga potrebujete. Pri tem je mogoče izbirati med najrazličnejšimi oblikami in drugimi karakteristikami.

Več o regulatorju sobne temperature